Veterans Lists

Lists were prepared in the beginning of 2005.

Russian Federation Overseas

Belarus Estonia Georgia Kyrgyzstan Latvia Moldova Turkmenistan Ukraine Кazakhstan Trans-Dniester Czech Republic Israel USA

Riga3 Saldus Region35

Alphabetic List:

Bobok Eduard Vladimirovich, b. 20.09.1925

Darkevitss Roberts Fritsevich, b. 04.02.1921

Dubov Grigory Vasilyevich, b. 01.09.1924

Fridrikhsons Arnolds Albertovich, b. 24.12.1924

Gashputis Renolds Teodorovich, b. 24.09.1923

Grinberga Skadrite Avgustovna, b. 06.02.1923

Grubbe Aleksandr Ivanovich, b. 25.12.1926

Gureyev Nikola Nikolayevich, b. 07.06.1930

Kalnynsh Gunar Martynovich, b. 21.11.1927

Khakimov Fakhrazy Barievich, b. 20.05.1920

Kigele Zinaida Vasilyevna, b. 16.06.1921

Klovans Stanislav Adamovich, b. 07.01.1926

Klyavinsh Leopold Vilkhelmovich, b. 31.03.1918

Kozlov Nikola Andriyanovich, b. 08.02.1922

Kutsenko Fedor Tikhonovich, b. 14.03.1920

Liepinsh Artur Ernestovich, b. 06.09.1925

Loladze Georgy Ivanovich, b. 15.08.1921

Lonko Yazep Antonovich, b. 10.09.1925

Mezhveds Grigory Karlovich, b. 12.04.1922

Mikhalicheva Yekaterina Nikolayevna, b. 30.07.1921

Pavlushonok Ivan Ivanovich, b. 24.12.1924

Pikul Vasily Andreyevich, b. 01.10.1926

Pilitskis Voldemars Matisovich, b. 07.01.1925

Prika Regina Aleksandrovna, b. 23.01.1922

Prusis Voldemars Gustavovich, b. 23.11.1924

Ragevichs Adolfas Stanislavovich, b. 29.09.1920

Shterns Alberts Mikelevich, b. 02.06.1926

Skabekis Antans Antanovich, b. 08.02.1923

Smilgis Adam Adamovich, b. 09.02.1915

Taurinsh Gunars Mikelevich, b. 16.08.1926

Vegulis Anton Yazepovich, b. 02.01.1924

Yegers Zhanis Indrikovich, b. 16.09.1923

Yurevitss Zhanis Yanovich, b. 12.11.1926

Zhutautas Leonas Appolinarovich, b. 27.04.1922

Zvirgzdinsh Oskars Petrovich, b. 01.10.1920

Veteran Search

Example: Dubov Grigory Vasilyevich