Veterans Lists

Lists were prepared in the beginning of 2005.

Russian Federation Overseas

Central Russia Far East Northwest Siberia South Urals the Povolzhye

Alphabetic List:

Ayusheyev Damba, b. 01.01.1915

Batoyev Tsynge Batoyevich, b. 17.11.1922

Batuyev Badma Guro, b. 08.03.1920

Cherninov Tsydendamba Cherninovich, b. 28.08.1923

Maksarov Norbo Sandakovich, b. 12.12.1924

Mitupov Lygdyn Anandayevich, b. 15.03.1922

Pitersky Vitaly Pavlovich, b. 02.06.1924

Sandanov Baldan Sandanovich, b. 15.02.1921

Tabkhayev Dugar Zhamsaranovich, b. 17.11.1923

Zhargalov Balzhir Zhambalovich, b. 27.11.1927

Veteran Search

Example: Tabkhayev Dugar Zhamsaranovich