Veterans Lists

Lists were prepared in the beginning of 2005.

Russian Federation Overseas

Central Russia Far East Northwest Siberia South Urals the Povolzhye

Alphabetic List:

Aleshnikov Konstantin Mikhalovich, b. 14.09.1926

Lomova Tatyana Nikolayevna, b. 25.12.1923

Martynyuk Leonty Vasilyevich, b. 02.07.1925

Nikolachuk Vasily Maksimovich, b. 28.10.1927

Prokhorenkov Ivan Fedorovich, b. 20.09.1920

Sleptsov Grigory Kirillovich, b. 22.04.1927

Stepurin Viktor Filippovich, b. 14.01.1922

Vosmyachkin Aleksandr Martynovich, b. 15.03.1923

Veteran Search

Example: Aleshnikov Konstantin Mikhalovich