Veterans Lists

Lists were prepared in the beginning of 2005.

Russian Federation Overseas

Central Russia Far East Northwest Siberia South Urals the Povolzhye

Alphabetic List:

Kuzmin Ivan Dmitrievich, b. 01.07.1926

Lobanov Dmitry Fedorovich, b. 01.07.1922

Lochekhin Aleksandr Yakovlevich, b. 01.07.1920

Lukevich Mikhail Nikolayevich, b. 11.06.1925

Malyshev Vasily Ivanovich, b. 07.01.1919

Markov Anany Prokhorovich, b. 02.01.1926

Markov Ignaty Vasilyevich, b. 07.02.1926

Matvechuk Vasily Ivanovich, b. 29.09.1927

Mikheyev Anton Vissarionovich, b. 31.01.1927

Pokrovsky Georgy Andreyevich, b. 23.12.1922

Ponomarev Ivan Semenovich, b. 30.10.1923

Veteran Search

Example: Shamilov Ansaf Gasanbala-ogly