Veterans Lists

Lists were prepared in the beginning of 2005.

Russian Federation Overseas

Central Russia Far East Northwest Siberia South Urals the Povolzhye

Minkov Alekse Alekseyevich, b. 19.03.1925

Mogilnikova Ulyana Mikhalovna, b. 09.08.1924

Mogunov Mikhail Ivanovich, b. 17.11.1926

Moiseyeva Anna Petrovna, b. 14.02.1924

Molchanov Aleksandr Sergeyevich, b. 24.04.1925

Mongush Ortup-Ool Samby Oolovich, b. 10.09.1922

Mordvintsova Maria Andreyevna, b. 21.07.1924

Morozov Vasily Alekseyevich, b. 22.07.1923

Mukhin Vladimir Nikolayevich, b. 07.07.1925

Nedelin Mikhail Makarovich, b. 03.11.1918

Nekrasov Georgy Borisovich, b. 29.03.1921

Nepomnyashchikh Aleksandr Ilyich, b. 25.11.1922

Nikolayev Yevgeny Yakovlevich, b. 21.01.1925

Veteran Search

Example: Litvinenko Vera Vasilyevna