Veterans Lists

Lists were prepared in the beginning of 2005.

Russian Federation Overseas

Belarus Estonia Georgia Kyrgyzstan Latvia Moldova Turkmenistan Ukraine Кazakhstan Trans-Dniester Czech Republic Israel USA

Brest Region10256 Gomel Region13609 Minsk Region9

Alphabetic List:

A B C D E F G I K L M N O P R S T U V Y Z
B

Blashchenitsa A. V., b. 1924

Bleda P. I., b. 1916

Blinkov Ivan Yakovlevich, b. 10.02.1922

Blinov Nikola Filippovich, b. 16.05.1924

Blinova Sofia Andreyevna, b. 18.12.1928

Blokhin Maksim Anufrievich, b. 01.07.1927

Bloshuk A. I., b. 1921

Blotskaya Z. P., b. 1927

Blotsky I. S., b. 1925

Blotsky Viktor Viktorovich, b. 01.07.1927

Blyakharchuk Foka Afanasyevich, b. 19.09.1925

Bober Pavel Vasilyevich, b. 12.10.1923

Bobeshko Nikola Yakovlevich, b. 19.04.1925

Bobich N. I., b. 1926

Bobko A. I., b. 1917

Bobko I. N., b. 1910

Bobko L. I., b. 1929

Bobko M. A., b. 1919

Bobko N. N., b. 1927

Bobko Radion Pavlovich, b. 06.08.1927

Bobkova P. Ya., b. 1924

Bobr V. V., b. 1924

Bobrik A. L., b. 1926

Bobrik Serge Potapovich, b. 18.07.1926

Bobrik Trofim Zinovyevich, b. 01.07.1913

Bobrik V. L., b. 1920

Bobrina N. A., b. 1923

Bobritskaya Lyubov Feodosyevna, b. 17.04.1924

Bobrov Leonid Vasilyevich, b. 02.01.1924

Bobrovsky A. I., b. 1924

Bobrovsky Aleksandr Andreyevich, b. 27.09.1920

Bobrovsky Vasily Ivanovich, b. 29.09.1921

Bobruk I. V., b. 1928

Bobruk M. A., b. 1923

Bobruk M. N., b. 1927

Bobruk S. I., b. 1921

Bobruk S. S., b. 1915

Bocharova G. I., b. 1929

Bochilo Alekse Trofimovich, b. 08.12.1923

Bochko M. I., b. 1925

Bochkovsky S. I., b. 1921

Bochuk F. P., b. 1927

Bogacheva Ye. R., b. 1915

Bogachuk M. D., b. 1919

Bogachuk N. N., b. 1926

Bogachuk V. F., b. 1916

Bogal Ivan Moiseyevich, b. 06.02.1926

Bogateyeva T. A., b. 1928

Bogatko Grigory Ivanovich, b. 25.07.1922

Bogatko I. L., b. 1914

Bogatko I. V., b. 1921

Bogatko M. G., b. 1913

Bogatko Mikhail Petrovich, b. 05.10.1925

Bogdan D. I., b. 1927

Bogdan Ivan Maksimovich, b. 06.01.1923

Bogdan Ivan Vasilyevich, b. 16.06.1923

Bogdan L. I., b. 1919

Bogdan M. F., b. 1927

Bogdan V. G., b. 1924

Bogdan V. G., b. 1924

Bogdan Vladimir Nikolayevich, b. 04.09.1920

Bogdanets V. D., b. 1921

Bogdanets V. V., b. 1927

Bogdanova V. Ya., b. 1924

Bogdanovich A. F., b. 1930

Bogdanovich A. N., b. 1912

Bogdanovich B. M., b. 1927

Bogdanovich N. I., b. 1925

Bogdanovich N. K., b. 1924

Bogdanovich N. P., b. 1927

Bogdanovich Stepan Maksimovich, b. 02.02.1919

Bogdanovich Vasily Lavrentyevich, b. 18.01.1926

Bogdanovich Vladimir Ivanovich, b. 01.07.1927

Bogdanovich Vladimir Zinovyevich, b. 20.06.1923

Bogdanovich Ye. M., b. 1922

Bogdusevich V. K., b. 1927

Bognat Ivan Viktorovich, b. 14.09.1925

Bogomolov K. P., b. 1921

Bogovich T. Ya., b. 1927

Boguk Mikhail Petrovich, b. 07.11.1918

Bogush S. I., b. 1927

Bogushevich Kazimir Mikhalovich, b. 10.09.1925

Bokach Viktor Venidiktovich, b. 11.09.1926

Bokhankevich Ye. V., b. 1923

Bokhon Petr Ivanovich, b. 27.06.1922

Bokhon V. F., b. 1918

Boko A. P., b. 1925

Boko Adam Leontyevich, b. 01.07.1922

Boko Alekse Varnavovich, b. 30.03.1923

Boko David Vasilyevich, b. 01.07.1921

Boko G. V., b. 1935

Boko I. F., b. 1925

Boko Ivan Yefremovich, b. 12.09.1921

Boko Konstantin Dmitrievich, b. 01.07.1911

Boko S. S., b. 1915

Boko S. Ye., b. 1920

Boko Stepan Vasilyevich, b. 20.12.1925

Boko Vladimir Fedorovich, b. 01.07.1923

Boko Vladimir Romanovich, b. 15.11.1923

Boko Ye. D., b. 1920

Bokova M. A., b. 1922

Boksha Ivan Yakovlevich, b. 22.03.1925

Boldyrev Aleksandr Fedorovich, b. 26.01.1924

Boltromeyuk Vladimir Ignatyevich, b. 01.07.1920

Boltut K. K., b. 1918

Veteran Search

Example: Chachits V. M.