Veterans Lists

Lists were prepared in the beginning of 2005.

Russian Federation Overseas

Belarus Estonia Georgia Kyrgyzstan Latvia Moldova Turkmenistan Ukraine Кazakhstan Trans-Dniester Czech Republic Israel USA

Brest Region10256 Gomel Region13609 Minsk Region9

Alphabetic List:

A B C D E F G I K L M N O P R S T U V Y Z
Ign-Iov Ioz-Izv
I

Iozin I. F., b. 1923

Isakova O. P., b. 1922

Isakova T. A., b. 1925

Ishchenko S. Ye., b. 1911

Ishchenko Ye. N., b. 1923

Itsakov A. A., b. 1917

Ivakhnenko Klavdia Sergeyevna, b. 25.03.1926

Ivanchuk A. G., b. 1924

Ivanechik S. S., b. 1926

Ivanov S. Ya., b. 1930

Ivanov Vladimir Andreyevich, b. 30.03.1925

Ivanova A. F., b. 1929

Ivanova A. P., b. 1924

Ivanova A. T., b. 1924

Ivanova M. Ye., b. 1921

Ivanova N. A., b. 1925

Ivanova Nadezhda Lavrentyevna, b. 21.11.1926

Ivanova S. A., b. 1926

Ivanova T. A., b. 1925

Ivanova Ye. S., b. 1924

Ivanovskaya L. I., b. 1925

Ivanovskaya V. G., b. 1926

Ivanovsky Iosif Aleksandrovi, b. 06.06.1923

Ivanovsky M. I., b. 1924

Ivanovsky Nikola Alekseyevich, b. 26.06.1926

Ivanovsky Pavel Nikolayevich, b. 14.03.1925

Ivanovsky Vasily Borisovich, b. 05.03.1918

Ivanovsky Vladimir Andreyevich, b. 02.06.1924

Ivanovsky Ye. Yu., b. 1927

Ivanyuk A. K., b. 1927

Ivanyuk Grigory Gerasimovich, b. 15.02.1924

Ivanyuk Ivan Stepanovich, b. 13.01.1924

Ivanyuk N. P., b. 1921

Ivanyuk U. N., b. 1927

Ivanyuk V. N., b. 1931

Ivanyukovich M. S., b. 1922

Ivanyukovich Nikola Andreyevich, b. 28.08.1926

Ivanyukovich V. P., b. 1925

Ivanyukovich Ya. A., b. 1928

Ivashchenko T. S., b. 1916

Ivashevich Pavel Pavlovich, b. 01.08.1922

Ivashkevich K. I., b. 1928

Ivashko I. V., b. 1927

Ivasyuk P. I., b. 1914

Ivlev I. G., b. 1925

Izofatov M. K., b. 1922

Izokh Nina Ivanovna, b. 21.06.1921

Izotov Ivan Yermalayevich, b. 12.12.1926

Izusova R. A., b. 1933

Izvalova N. Ya., b. 1924

Veteran Search

Example: Poklonskaya M. I.