Veterans Lists

Lists were prepared in the beginning of 2005.

Russian Federation Overseas

Belarus Estonia Georgia Kyrgyzstan Latvia Moldova Turkmenistan Ukraine Кazakhstan Trans-Dniester Czech Republic Israel USA

Brest Region10256 Gomel Region13609 Minsk Region9
S

Sizhuk M. V., b. 1925

Sizova K. P., b. 1921

Sizova N. F., b. 1926

Skachko Yevgeny Kirillovich, b. 14.07.1919

Skachkov Ivan Yemelyanovich, b. 21.11.1921

Skakun A. Ya., b. 1924

Skakun Boris Vasilyevich, b. 23.11.1922

Skakun Ye. S., b. 1923

Skakunik O. A., b. 1925

Skaldutsky Nikola Andreyevich, b. 05.12.1923

Skaliukh L. S., b. 1926

Skalkovich A. G., b. 1923

Skalkovich V. D., b. 1922

Skarednova A. I., b. 1921

Skibina P. V., b. 1927

Skinder S. V., b. 1925

Skipor Mikhail Aleksandrovi, b. 04.04.1927

Skipor V. G., b. 1923

Skipor Vasily Vladimirovich, b. 03.02.1925

Sklyarov Vladimir Titovich, b. 15.09.1925

Skobelsky Grigory Ivanovich, b. 01.07.1910

Skobyalko Mikhail Kondratyevich, b. 15.03.1926

Skochikovsky V. K., b. 1924

Skokova L. I., b. 1920

Skomorokh V. V., b. 1922

Skopchuk I. A., b. 1910

Skoraya A. P., b. 1921

Skorbilin G. I., b. 1914

Skorina B. D., b. 1916

Skorina F. R., b. 1922

Skorina I. I., b. 1923

Skorina P. D., b. 1919

Skorina Stepan Andreyevich, b. 02.05.1922

Skorina V. A., b. 1923

Skorina V. A., b. 1924

Skorina Ye. A., b. 1927

Skorokhod A. I., b. 1923

Skoropad V. K., b. 1927

Skoruk Ivan Yevdokimovich, b. 01.07.1925

Skovorodko Ivan Ignatyevich, b. 05.05.1921

Skovorodko K. S., b. 1927

Skovorodko Nikola Fedorovich, b. 01.03.1924

Skovorodko Nikola Platonovich, b. 06.06.1923

Skrebel S. A., b. 1927

Skrebets A. I., b. 1922

Skrebets A. K., b. 1926

Skrebets F. B., b. 1925

Skrebets Petr Ivanovich, b. 01.06.1925

Skrebets V. A., b. 1918

Skrebets Ya. A., b. 1919

Skrebkov Denis Stepanovich, b. 09.03.1919

Skrebkova A. F., b. 1921

Skriganov G. I., b. 1924

Skripinsky Mikhail Semenovich, b. 21.11.1921

Skripko A. I., b. 1922

Skripko A. K., b. 1926

Skripsky Petr Ivanovich, b. 23.11.1920

Skulovets Ivan Ivanovich, b. 19.07.1926

Skuratovich F. I., b. 1924

Skurko N. S., b. 1923

Skurotovets A. G., b. 1926

Slabchik V. V., b. 1927

Slabko Vasily Naumovich, b. 24.12.1923

Slauta Adam Fomich, b. 30.05.1925

Slazhnev T. Ya., b. 1924

Sledinskaya Vera Zakharovna, b. 01.07.1923

Slepchuk L. M., b. 1925

Slesarchuk A. A., b. 1925

Slimchuk Mikhail Dmitrievich, b. 05.11.1925

Slinka I. G., b. 1927

Slinko A. A., b. 1917

Slinko Ivan Vladimirovich, b. 01.07.1922

Slipchenko Nadezhda Vasilyevna, b. 01.07.1930

Sliva P. V., b. 1927

Sliva S. N., b. 1923

Slivko A. M., b. 1930

Slivko I. M., b. 1926

Slizen V. A., b. 1926

Slizh A. I., b. 1923

Slizh Pavel Antonovich, b. 13.01.1923

Slizh V. F., b. 1924

Slizh Vasily Ivanovich, b. 01.07.1917

Slizh Veniamin Nikolayevich, b. 16.02.1925

Slizh Z. Ya., b. 1925

Veteran Search

Example: Yukhnovich M. S.