Veterans Lists

Lists were prepared in the beginning of 2005.

Russian Federation Overseas

Belarus Estonia Georgia Kyrgyzstan Latvia Moldova Turkmenistan Ukraine Кazakhstan Trans-Dniester Czech Republic Israel USA

Brest Region10256 Gomel Region13609 Minsk Region9

Alphabetic List:

A B C D E F G I K L M N O P R S T U V Y Z
T

Tolkach Anton Andreyevich, b. 13.06.1924

Tolkach N. K., b. 1925

Tolkachev I. S., b. 1926

Tolkachev Vladimir Mikhalovich, b. 14.03.1918

Tolmachevets I. N., b. 1919

Toloknov Vasily Antonovich, b. 29.12.1926

Toloknyanik I. P., b. 1922

Tolstik I. V., b. 1924

Tolstopyato N. D., b. 1924

Tomashov Vasily Yakovlevich, b. 09.01.1925

Tomashuk Nikola Ivanovich, b. 14.08.1921

Tomashuk S. M., b. 1926

Tomashuk V. A., b. 1925

Tomashuk V. Z., b. 1908

Tomashuk Vladimir Sevostyanov, b. 13.06.1926

Tonchinsky K. D., b. 1934

Tonchinsky S. N., b. 1923

Tondel A. N., b. 1919

Tondzel O. I., b. 1925

Topol A. Ye., b. 1924

Torbich M. A., b. 1920

Torchilo Andre Adamovich, b. 14.12.1924

Torchilo V. P., b. 1920

Torop Z. Ya., b. 1927

Toropova Tatyana Aleksandrovn, b. 01.01.1920

Tosenko Leonid Pavlovich, b. 14.03.1925

Tovstyko M. N., b. 1926

Tozik Ye. Ya., b. 1922

Trapeznikova Ye. S., b. 1921

Travyan Anatoly Fedorovich, b. 09.08.1919

Veteran Search

Example: Litvinyuk Konstantin Lukich