Veterans Lists

Lists were prepared in the beginning of 2005.

Russian Federation Overseas

Central Russia Far East Northwest Siberia South Urals the Povolzhye

Rodnin Nikola Romanovich, b. 18.12.1927

Rogoshkin Aleksandr Ivanovich, b. 01.07.1925

Romanov Leonty Alekseyevich, b. 16.10.1926

Rostovtseva Ella Yakovlevna, b. 13.10.1923

Rykov Aleksandr Innokentyevich, b. 01.07.1926

Sabadanov Vasily Baduyevich, b. 10.01.1918

Sadovnikov Konstantin Akimovich, b. 24.10.1922

Sadovnikov Nikifor Mikhalovich, b. 15.06.1924

Sadriev Safi Dzhalilovich, b. 01.07.1920

Sambarov Karp Chernakovich, b. 21.12.1926

Samsonov Viktor Samsonovich, b. 26.05.1926

Sanyuk Vasily Fedoseyevich, b. 18.05.1922

Sanzhikhayev Zhan Dasheyevich, b. 10.12.1924

Seleznev Antsifer Petrovich, b. 14.10.1926

Seleznev Ivan Semenovich, b. 01.06.1923

Selivanov Luferyan Parfenovich, b. 11.08.1926

Semenov Immanuil Mikhalovich, b. 09.11.1927

Serebrennikov Ivan Innokentyevich, b. 15.09.1922

Serebrennikov Nikola Mikhalovich, b. 26.12.1921

Seredkin Andre Yakovlevich, b. 25.07.1920

Sergushko Nikola Nikitovich, b. 18.07.1922

Veteran Search

Example: Garayev Bilal Garayevich