Veterans Lists

Lists were prepared in the beginning of 2005.

Russian Federation Overseas

Central Russia Far East Northwest Siberia South Urals the Povolzhye

Tulokhonov Baglan Ivanovich, b. 01.07.1924

Tulusoyev Semen Nikolayevich, b. 26.12.1924

Tykeshkinov Mikhail Mikhalovich, b. 18.11.1925

Tyushkevich Vasily Ivanovich, b. 15.12.1924

Tyutrin Serge Ivanovich, b. 01.10.1923

Ulakhanov Nikita Aleksandrovich, b. 20.07.1923

Ulanayev Kirill Orkhokovich, b. 05.05.1922

Vanteyev Pavel Konstantinovich, b. 07.03.1922

Varlamov Konstantin Georgievich, b. 23.11.1925

Veterkova Yekaterina Ivanovna, b. 24.12.1924

Volkov Andre Yevdokimovich, b. 27.12.1915

Volynkin Petr Ilyich, b. 24.11.1917

Voronin Vasily Maksimovich, b. 05.10.1924

Vyazmin Innokenty Alekseyevich, b. 22.02.1924

Yakovlev Aleksandr Pavlovich, b. 07.10.1927

Yankhayev Gerasim Gavrilovich, b. 15.07.1926

Veteran Search

Example: Kuznetsov Fedor Mikhalovich