Veterans Lists

Lists were prepared in the beginning of 2005.

Russian Federation Overseas

Central Russia Far East Northwest Siberia South Urals the Povolzhye

Yegnayev Andre Yegorovich, b. 01.07.1924

Yegorov Andre Yefimovich, b. 15.09.1927

Yegorov Grigory Yegorovich, b. 07.12.1921

Yelikov Khariton Petrovich, b. 08.06.1915

Yepishin Mikhail Maksimovich, b. 03.10.1926

Yerbadayev Mikhail Borisovich, b. 21.11.1919

Yerbadayeva Maria Ilyinichna, b. 09.02.1919

Yerbanov Timofe Petrovich, b. 20.02.1926

Yerbayev Leonty Khalbayevich, b. 01.06.1925

Yevdokimov Ivan Ivanovich, b. 16.03.1923

Yevlampieva Maria Yuryevna, b. 01.07.1926

Zabavsky Ivan Petrovich, b. 10.06.1925

Zabolotsky Andre Yevdokimovich, b. 14.10.1922

Zakharov Leonid Andreyevich, b. 23.03.1922

Zaripov Salim Sabirovich, b. 15.03.1924

Zenin Petr Yegorovich, b. 22.07.1924

Zhurakhovskaya Natalya Ivanovna, b. 12.10.1924

Zinatulin Talgat Galiaskarovich, b. 10.12.1924

Zinchuk Serge Aleksandrovich, b. 05.07.1925

Zinchuk Vladimir Yakovlevich, b. 25.07.1926

Zvyagintsev Vasily Petrovich, b. 15.09.1924

Veteran Search

Example: Basanov Dorzhe Mendykovich