Veterans Lists

Lists were prepared in the beginning of 2005.

Russian Federation Overseas

Central Russia Far East Northwest Siberia South Urals the Povolzhye

Shabayev Prokopy Shadrovich, b. 12.06.1925

Shamanova Yelena Grigoryevna, b. 15.05.1923

Shegnagayev Vasily Vladimirovich, b. 10.10.1926

Sheremeta Filipp Vasilyevich, b. 07.11.1926

Shevchenko Pimon Alekseyevich, b. 24.12.1926

Shipulya Andre Pavlovich, b. 02.02.1916

Shipulya Vasily Ananyevich, b. 24.07.1923

Shirokolobov Innokenty Izosimovich, b. 23.02.1925

Shishkin Georgy Nikolayevich, b. 06.05.1925

Shishkin Georgy Pavlovich, b. 01.07.1923

Shkilevich Mikhail Pavlovich, b. 10.04.1924

Shodnoyev Batla Sergeyevich, b. 01.07.1922

Shonkinov Innokenty Sharlanovich, b. 09.12.1924

Shopkholov Serge Malanovich, b. 15.10.1922

Shukhanov Boris Shunayevich, b. 01.07.1925

Shulunov Aleksandr Yevgenyevich, b. 20.02.1926

Siderko Pavel Fedorovich, b. 01.07.1920

Solonitsin Petr Nikolayevich, b. 15.03.1920

Solovyev Valentin Kiryanovich, b. 03.09.1926

Sordonov Anany Apollonovich, b. 15.07.1920

Sorokina Pelageya Yakovlevna, b. 28.02.1923

Sosnovsky Serge Grigoryevich, b. 11.06.1928

Stanishevsky Konstantin Kazimirovich, b. 06.01.1919

Stepanov Dorzhe Sergeyevich, b. 13.05.1924

Veteran Search

Example: Kornushkova Varvara Timofeyevna