Veterans Lists

Lists were prepared in the beginning of 2005.

Russian Federation Overseas

Central Russia Far East Northwest Siberia South Urals the Povolzhye

Alphabetic List:

A B C D E F G I K L M N O P R S T U V Y Z
Mak-Men Mer-Mos Mot-Muz
M

Makarenko Ivan Fomich, b. 21.09.1920

Makarov Mikhail Mikhalovich, b. 21.11.1914

Makarovsky Vladimir Tikhonovich, b. 24.10.1924

Makovkin Ivan Ilyich, b. 20.08.1920

Makovkin Ivan Tikhonovich, b. 11.01.1924

Maksimov Stepan Yakovlevich, b. 20.08.1923

Malakhov Boris Tikhonovich, b. 30.05.1925

Malivanova Maria Alekseyevna, b. 27.12.1924

Malyshev Stepan Grigoryevich, b. 13.08.1927

Mamontov Pavel Pimenovich, b. 27.02.1922

Mandzhiev Aleksandr Dordzhi Goryayevich, b. 23.11.1924

Mandzhiev Badma-Garya Darmushayevich, b. 20.11.1925

Mandzhiev Badma-Khalga Mendykovich, b. 24.06.1920

Mandzhiev Boris Ovayevich, b. 11.06.1925

Mandzhiev Erdni-Garya Basangovich, b. 10.08.1924

Mandzhiev Muta Kharkibenovich, b. 05.11.1923

Mandzhiev Nikola Badmayevich, b. 08.02.1928

Mandzhiev Ochir Yezurovich, b. 05.05.1923

Mandzhiev Tsebek Lidzhievich, b. 15.03.1923

Mandzhiev Vasily Andreyevich, b. 15.10.1924

Mandzhieva Ochir Karvayevna, b. 20.11.1924

Mankirov Mikhail Lidzhievich, b. 26.10.1925

Martynenko Anatoly Vasilyevich, b. 21.11.1924

Maryanova Aleksandra Ivanovna, b. 29.12.1921

Matyash Alekse Mikhalovich, b. 27.03.1925

Mazhayev Dmitry Nikolayevich, b. 07.11.1926

Mazilov Aleksandr Grigoryevich, b. 21.06.1923

Medintsev Aleksandr Vasilyevich, b. 09.04.1926

Medko Pantele Yakovlevich, b. 15.07.1925

Melnikov Vasily Nikolayevich, b. 15.05.1920

Menkenov Garya Gakovich, b. 26.05.1923

Menkenova Matsak Sanchirovna, b. 28.12.1920

Veteran Search

Example: Drozdov Nikola Ivanovich