Alphabetic List:

Voropa Nikola Fedorovich, b. 09.10.1924

Veteran Search

Example: Voropa Nikola Fedorovich