Alphabetic List:

Savinov Gleb Yevstafyevich, b. 16.04.1926

Tarakanov Oleg Dmitrievich, b. 13.10.1924

Veteran Search

Example: Tarakanov Oleg Dmitrievich