Veterans Lists

Lists were prepared in the beginning of 2005.

Russian Federation Overseas

Central Russia Far East Northwest Siberia South Urals the Povolzhye

A

Abyazov Zanulla Khabibullayevich, b. 24.07.1925

Abzalilov Lutfurakhman Akhmetgaleyevich, b. 12.03.1924

Abzalilov Mukhamet Khusainovich, b. 18.10.1924

Abzalov Aip Abzalovich, b. 26.02.1926

Abzalov Farkhutdin Abzalovich, b. 24.04.1922

Abzalov Gali Sirayevich, b. 15.08.1925

Abzalov Magasum Abzalovich, b. 01.09.1921

Abzalov Sakhap Badykshinovich, b. 02.01.1921

Abzalov Yamgutdin Talipovich, b. 01.07.1924

Abzalutdinov Gilmutdin Abzalutdinovich, b. 19.07.1924

Abzayev Aleksandr Aleksandrovich, b. 13.08.1926

Achuvakov Mindiyar Khadarovich, b. 30.07.1922

Adadurov Andre Stepanovich, b. 05.11.1927

Adadurov Petr Dmitrievich, b. 02.01.1927

Adagulov Miksin Muginovich, b. 10.08.1925

Adamenko Grigory Ivanovich, b. 19.12.1923

Adarov Sharifyan Murtazinovich, b. 18.09.1919

Adaskin Grigory Ignatyevich, b. 20.09.1926

Adelev Fazulyan Akhmetzyanovich, b. 18.12.1919

Adelgareyev Diniakhmet Khaziakhmetovich, b. 04.05.1923

Adelshin Anvar Abdulakhatovich, b. 10.02.1920

Adelshin Avel Mirsaidovich, b. 03.09.1927

Adeyev Gafur Nurgaleyevich, b. 03.06.1920

Adgamov Atlas Makhmudovich, b. 20.03.1924

Adiatullin Zadulla Shadullinovich, b. 10.03.1926

Adigamov Balyagitdin Adigamovich, b. 05.02.1912

Adigamov Khabibulla Mullaguzeyevich, b. 25.12.1923

Adigamov Minikhan Shagiakhmetovich, b. 10.01.1919

Adigamov Tak-Fatula Garayevich, b. 10.05.1916

Adigamova Farida Tukhvatovna, b. 12.07.1923

Adigamova Mukarama Khafizovna, b. 10.11.1922

Adilov Safiulla Saityanovich, b. 21.12.1914

Adiyatov Ganiyat Adiyatovich, b. 30.07.1925

Adiyatov Talgat Adiyatovich, b. 01.07.1923

Adiyatullin Mukhamet Giniyatullovich, b. 05.11.1922

Adlov Kharulla Abdulovich, b. 11.10.1926

Admakin Ivan Yefremovich, b. 20.10.1921

Adnagulov Asylba Tukanayevich, b. 13.05.1924

Adnagulov Galyavutdin Nizamutdinovich, b. 19.10.1911

Veteran Search

Example: Savchuk Vasily Vasilyevich