Veterans Lists

Lists were prepared in the beginning of 2005.

Russian Federation Overseas

Central Russia Far East Northwest Siberia South Urals the Povolzhye

A

Abakirov Timergazi Abakirovich, b. 06.02.1926

Abakumov Nikola Timofeyevich, b. 10.12.1927

Abaltusov Viktor Yakovlevich, b. 25.11.1925

Abashev Zadulla Sungatovich, b. 13.05.1926

Abashin Serge Alekseyevich, b. 12.08.1926

Abaturov Anatoly Stepanovich, b. 27.10.1912

Abbazov Khasiyatulla Shavalievich, b. 23.02.1924

Abdeyev Abdull Devlyayevich, b. 07.01.1924

Abdeyev Mugavia Sultangazeyevich, b. 01.01.1926

Abdrafikov Gumar Sibgatullovich, b. 04.02.1927

Abdrakhmanov Adgam Abdrakhmanovich, b. 25.05.1924

Abdrakhmanov Ayup Iskhakovich, b. 21.12.1927

Abdrakhmanov Fatykh Karimovich, b. 25.04.1927

Abdrakhmanov Gabdelkutdus Abdullovich, b. 30.12.1925

Abdrakhmanov Gani Gizatovich, b. 04.01.1915

Abdrakhmanov Gaziz Abdrakhmanovich, b. 03.11.1924

Abdrakhmanov Gaziz Gabdrakhmanovich, b. 03.06.1912

Abdrakhmanov Gusman Abdrakhmanovich, b. 01.05.1923

Abdrakhmanov Ibragim Abdrakhmanovich, b. 03.11.1922

Abdrakhmanov Kadyr Abdrakhmanovich, b. 10.01.1919

Abdrakhmanov Kadyr Zaripovich, b. 15.11.1926

Abdrakhmanov Kayum Abdrakhmanovich, b. 23.02.1926

Abdrakhmanov Khamis Abdrakhmanovich, b. 30.05.1925

Abdrakhmanov Khasanzyan Khalirakhmanovich, b. 15.09.1921

Abdrakhmanov Magzan Abdrakhmanovich, b. 16.01.1920

Abdrakhmanov Makhmut Abdrakhmanovich, b. 25.01.1925

Abdrakhmanov Mubarakzyan Akhmetzyanovich, b. 17.11.1919

Abdrakhmanov Mukhametmansur Abdrakhmanovich, b. 13.11.1920

Abdrakhmanov Mukhtasib Mullagalievich, b. 27.04.1927

Abdrakhmanov Zinur Abdrakhmanovich, b. 23.06.1925

Abdrakhmanova Khurshidbanu Kadyrovna, b. 06.02.1925

Abdrakhmanova Zakira Nabievna, b. 25.07.1924

Abdrashitova Muslima Abdulkhayevna, b. 20.02.1920

Abdraupov Abdulkhat Abdraupovich, b. 12.03.1926

Abdrazakov Dzhamil Sultanovich, b. 01.01.1915

Abdreyev Gaziz Khabibullovich, b. 15.02.1919

Abdrushevich Anatoly Andreyevich, b. 25.02.1925

Abdulfazylov Shavkat Zakievich, b. 09.07.1921

Abdulfazylova Anna Antonovna, b. 08.03.1921

Abdulgaleyev Abdulrazak Gataullovich, b. 10.09.1923

Abdulgaleyev Nurgali Abdulgaleyevich, b. 02.01.1922

Abdulganeyev Gumer Nurgaleyevich, b. 23.03.1923

Abdulgazizov Kamil Zakirovich, b. 22.03.1926

Abdulin Badig Abdulovich, b. 03.04.1927

Abdulina Maskhuda Akhmetzyanovna, b. 04.11.1926

Abdulkadirov Abdulkhak Abdulkadirovich, b. 20.11.1925

Abdulkhakov Akhat Abdulkhakovich, b. 02.04.1924

Abdulkhakov Gabdelakhat Abdulkhakovich, b. 14.03.1920

Abdulkhakov Gafulla Abdrazakovich, b. 02.12.1925

Abdulkhakov Garifulla Abdulkhakovich, b. 01.07.1920

Abdulkhakov Kalimulla Abdulkhakovich, b. 09.05.1926

Abdulkhayev Adbuladzhan, b. 03.12.1907

Abdulkin Anvar Gilmutdinovich, b. 05.03.1920

Abdullayev Anvar Abdullayevich, b. 10.11.1925

Abdullazyanov Davletgali Abdullazyanovich, b. 20.04.1924

Abdullazyanov Gabdelkhak Abdullazyanovich, b. 29.07.1927

Abdullazyanov Gayaz Abdullazyanovich, b. 08.12.1914

Abdullazyanov Khakimzyan Abdullazyanovich, b. 29.09.1921

Abdullin Abdelgaziz Abdullovich, b. 12.02.1924

Abdullin Abdrashit Gareyevich, b. 12.11.1926

Abdullin Abdulkhak Abdullovich, b. 18.02.1924

Abdullin Abdulvar Abdullovich, b. 28.12.1918

Abdullin Akhat Abdullovich, b. 10.02.1924

Abdullin Akram Abdullovich, b. 02.03.1923

Abdullin Ataulla Abdullovich, b. 16.12.1910

Abdullin Fasil Abdullovich, b. 03.04.1920

Abdullin Fazyl Abdullovich, b. 15.12.1928

Abdullin Gabbas Zakarievich, b. 14.04.1925

Abdullin Gabdulkhak Abdullovich, b. 15.05.1921

Abdullin Gafiulla Fazullovich, b. 06.04.1927

Abdullin Gafulla, b. 15.03.1926

Abdullin Galimzyan Bikinovich, b. 10.05.1919

Abdullin Galiulla Gubadullovich, b. 08.09.1917

Abdullin Garifulla Gimranovich, b. 15.01.1926

Abdullin Gilmulla Abdullovich, b. 08.01.1923

Abdullin Gilmulla Abdullovich, b. 23.01.1919

Abdullin Gilmutdin Abdullovich, b. 10.01.1920

Abdullin Ibragim Abdullovich, b. 16.11.1925

Abdullin Inkom Nazipovich, b. 29.09.1926

Abdullin Karam Abdullovich, b. 01.06.1924

Abdullin Karimulla, b. 28.10.1922

Abdullin Karimulla Abdullovich, b. 25.02.1924

Abdullin Kashshaf Karimovich, b. 13.12.1924

Abdullin Kha Abdullovich, b. 05.01.1920

Abdullin Khabibulla Abdullovich, b. 20.10.1919

Abdullin Khamit Giniyatullovich, b. 23.12.1922

Abdullin Khuzya Gabdullovich, b. 03.04.1921

Abdullin Magaz Abdullovich, b. 02.08.1922

Abdullin Malik Abdullovich, b. 30.08.1925

Abdullin Milli Abdullovich, b. 18.02.1926

Abdullin Minulla Abdullovich, b. 01.08.1918

Abdullin Mirgaziz Abdullovich, b. 18.02.1924

Abdullin Mnir Abdullovich, b. 25.03.1926

Abdullin Mubaraksha Khaliullovich, b. 27.07.1924

Abdullin Mubarakzyan Abdullinovich, b. 15.06.1925

Abdullin Muzagit Khaliullovich, b. 07.11.1927

Abdullin Muzagit Kharullovich, b. 24.01.1917

Abdullin Nabiulla Abdullovich, b. 20.06.1924

Abdullin Nagimulla Khismatovich, b. 28.06.1922

Abdullin Notfulla Abdullovich, b. 06.09.1915

Abdullin Rafael Shakirovich, b. 07.08.1925

Abdullin Rafgat Bakirovich, b. 05.01.1923

Abdullin Rashit Abdullovich, b. 02.12.1918

Abdullin Raufat Zanullovich, b. 05.06.1924

Abdullin Ravil, b. 02.10.1922

Abdullin Ravil Abdullovich, b. 01.01.1926

Abdullin Sabir Abdullovich, b. 05.01.1923

Abdullin Sabirzyan Abdullovich, b. 31.12.1924

Abdullin Safulla Abdullovich, b. 13.01.1924

Abdullin Samat Gabdullazyanovich, b. 28.01.1915

Abdullin Samigulla Zinnatullovich, b. 04.03.1924

Abdullin Shakhulla Abdullovich, b. 15.11.1918

Abdullin Sulyam Khamzievich, b. 15.02.1922

Abdullin Tagir Abdullovich, b. 15.03.1926

Abdullin Tukhbagali Tukhbayevich, b. 13.03.1924

Abdullin Usman Fatkullinovich, b. 20.12.1922

Abdullin Yakhya Gabdullovich, b. 19.01.1920

Abdullin Yarulla Abdullovich, b. 09.07.1924

Abdullin Zagidulla Abdullovich, b. 14.10.1920

Abdullin Zakuan Fatkhullovich, b. 23.06.1914

Abdullin Zarif Abdullovich, b. 10.07.1923

Abdullin Zufar Abdullovich, b. 12.01.1926

Abdullin Zufar Gabdullovich, b. 01.09.1927

Abdullina Alfia Fatikhovna, b. 10.11.1922

Abdullina Alfia Kharullovna, b. 02.08.1922

Abdullina Avgusta Fedorovna, b. 28.09.1925

Abdullina Gulkabira Shakhutdinovna, b. 22.03.1924

Abdullina Magibadar Zakirovna, b. 01.08.1923

Abdullina Maria Dmitrievna, b. 23.12.1926

Abdullina Nurfika Abdullovna, b. 02.12.1924

Abdullina Raisa Akhmetovna, b. 15.06.1927

Abdullina Rashida Valievna, b. 08.01.1926

Abdullina Razia Rakhimovna, b. 18.12.1918

Abdullov Minulla Khusnutdinovich, b. 02.06.1912

Abdulmanov Khaliulla Safullovich, b. 19.08.1925

Abdulmanov Khusnimardan Khasanovich, b. 13.02.1926

Abdulov Mikhail Serafimovich, b. 05.12.1926

Abdulova Dilbara Davletovna, b. 22.12.1930

Abdulrafikov Ravil Sibgatullovich, b. 27.07.1924

Abdulvaleyev Rifkat Abdulgazizovich, b. 18.12.1927

Abdurakhmanov Alvi Abdurakhmanovich, b. 05.05.1924

Abdurakhmanova Farkhizikhan, b. 05.03.1923

Abdurashitov Seitgafar, b. 26.06.1927

Abilov Shakir Shigapovich, b. 18.06.1915

Ablakotov Aleksandr Ivanovich, b. 03.03.1922

Abliev Fitrat Khanafievich, b. 17.03.1924

Abliev Niyaz Latypovich, b. 01.04.1927

Ablyazov Nikonor Semenovich, b. 01.07.1921

Ablyazov Sayar Abdurakhmanovich, b. 15.03.1927

Abnagimov Fazyl Abnagimovich, b. 15.07.1925

Abnagimov Tagir Abnagimovich, b. 23.05.1909

Abramenko Vera Yakovlevna, b. 07.09.1923

Abramov Aleksandr Afanasyevich, b. 18.05.1919

Abramov Aleksandr Grigoryevich, b. 02.08.1927

Abramov Alekse Pavlovich, b. 19.03.1926

Abramov Anatoly Petrovich, b. 30.03.1921

Abramov Anatoly Vasilyevich, b. 31.08.1925

Abramov Boris Nikolayevich, b. 22.07.1924

Abramov Fedor Aleksandrovich, b. 08.02.1914

Abramov Ivan Ivanovich, b. 20.12.1918

Abramov Ivan Mikhalovich, b. 26.06.1926

Abramov Kirill Andreyevich, b. 06.02.1916

Abramov Matve Nikiforovich, b. 15.04.1926

Abramov Mikhail Ambartsumovich, b. 05.04.1913

Abramov Mikhail Nikolayevich, b. 05.07.1927

Abramov Nikandr Yakovlevich, b. 09.11.1924

Abramov Nikola Ilyich, b. 18.12.1927

Abramov Nikola Ivanovich, b. 22.04.1924

Abramov Nikola Vasilyevich, b. 05.12.1926

Abramov Petr Semenovich, b. 25.12.1924

Abramov Serge Mikhalovich, b. 12.03.1927

Abramov Serge Nikolayevich, b. 11.03.1923

Abramov Serge Yakovlevich, b. 25.08.1925

Abramov Valentin Ivanovich, b. 01.01.1923

Abramov Vasily Ivanovich, b. 15.12.1927

Abramov Viktor Ivanovich, b. 01.10.1924

Abramov Vitaly Fedorovich, b. 28.09.1925

Abramov Vladimir Ivanovich, b. 01.07.1907

Abramov Vladimir Romanovich, b. 15.09.1918

Abramova Anna Fedorovna, b. 09.09.1922

Abramova Appolinaria Stepanovna, b. 26.12.1921

Abramova Fedosia Pavlovna, b. 19.06.1924

Abramova Olga Aleksandrovna, b. 12.05.1924

Abramova Olga Aleksandrovna, b. 19.11.1923

Abramova Vera Nikolayevna, b. 27.01.1927

Abramova Yekaterina Ilyinichna, b. 19.12.1921

Abramskaya Klavdia Mikhalovna, b. 07.01.1923

Abramtseva Anfisa Aleksandrovna, b. 08.08.1922

Abranin Pavel Stepanovich, b. 25.07.1925

Abrant Iosif Ivanovich, b. 04.06.1923

Abravnikov Roman Kirillovich, b. 28.09.1914

Abrazheyeva Anna Semenovna, b. 14.01.1924

Abrosimov Grigory Abrosimovich, b. 28.09.1925

Abrosimov Ilya Yevstafyevich, b. 29.07.1923

Abrosimov Nikola Andreyevich, b. 12.10.1926

Abrosimov Petr Kirillovich, b. 12.07.1927

Abrosimov Vladimir Petrovich, b. 05.04.1923

Absalyamov Murtaza Karimovich, b. 03.09.1925

Absolyamov Mikhail Ibragimovich, b. 26.05.1925

Abubakirov Fazlutdin Tazutdinovich, b. 07.08.1925

Abubakirov Gusman Abubakirovich, b. 24.11.1918

Abubakirov Khasan Garifovich, b. 11.02.1914

Abubakirov Makhmud Mukhamedgaripovich, b. 27.09.1917

Abubakirov Nuriakhmet Nurievich, b. 10.10.1927

Abubakirov Shamil Gumerovich, b. 05.03.1925

Abubekerov Idris Khusyainovich, b. 01.04.1927

Abudeyeva Anastasia Mikhalovna, b. 04.04.1927

Abuladze Lidia Mikhalovna, b. 05.07.1927

Abulgatina Munira Safovna, b. 20.01.1924

Abulkhairov Khafiz Zanievich, b. 05.04.1927

Abulkhanov Kanafi Fattakhovich, b. 09.10.1924

Abunayev Khusayen Gasinovich, b. 15.07.1926

Abusalimov Kharis Badrutdinovich, b. 14.11.1925

Abushayeva Rauza Valeyevna, b. 25.02.1924

Abushev Khoris Umerovich, b. 10.08.1918

Abushkevich Aleksandra Ivanovna, b. 11.06.1924

Abutalipov Abulgata Abutalipovich, b. 05.01.1925

Abutalipov Shavkat Minikhazievich, b. 01.07.1921

Abuyarov Kiyam Nurtdinovich, b. 27.04.1926

Abuzarov Farit Shageyevich, b. 23.03.1924

Abuzyarov Isa Ilyich, b. 15.06.1923

Abyemli Ivan Asadurovich, b. 04.09.1923

Abyzov Alekse Ivanovich, b. 01.03.1926

Abyzov Nikola Petrovich, b. 22.05.1921

Abyzov Rifgat Mukhamedvaleyevich, b. 02.12.1917

Veteran Search

Example: Sharipov Akhsan Amirzyanovich