Veterans Lists

Lists were prepared in the beginning of 2005.

Russian Federation Overseas

Central Russia Far East Northwest Siberia South Urals the Povolzhye

Alphabetic List:

A B C D E F G I K L M N O P R S T U V Y Z
K

Kestenblat German Sigizmundovich, b. 01.07.1922

Ketskalo Feodosy Levkovich, b. 10.02.1926

Khaberyanov Akhmetzyan Khazeyevich, b. 21.07.1926

Khabiakhmetova Rashida Mukharyamovna, b. 01.04.1917

Khabibov Andre Mikhalovich, b. 01.05.1927

Khabibov Gabdulla Galimzyanovich, b. 29.12.1919

Khabibov Midkhat Khabibovich, b. 17.01.1925

Khabibov Rafkat Khabibovich, b. 04.06.1917

Khabibrakhmanov Anvar Khabibrakhmanovich, b. 11.02.1926

Khabibrakhmanov Gabdulla Valiakhmetovich, b. 18.10.1912

Khabibrakhmanov Galim Yarulovich, b. 03.06.1927

Khabibrakhmanov Galimyan Mukhamatdinovich, b. 01.04.1925

Khabibrakhmanov Nuriakhmet Minniakhmetovich, b. 01.03.1924

Khabibrakhmanov Zafar Khabibrakhmanovich, b. 25.07.1923

Khabibullin Akhmet Khaziakhmetovich, b. 04.08.1919

Khabibullin Akhmetsafa Zakirovich, b. 05.08.1917

Khabibullin Anvar Fatkhullinovich, b. 28.05.1924

Khabibullin Anvar Gafarovich, b. 15.04.1922

Khabibullin Asgat Malikovich, b. 10.06.1926

Khabibullin Asgat Nigmatovich, b. 17.02.1926

Khabibullin Askhat Khasanovich, b. 18.06.1925

Khabibullin Bari Sagadatovich, b. 29.06.1916

Khabibullin Biktimer Sitdikovich, b. 15.08.1927

Khabibullin Farit Fazrakhmanovich, b. 12.04.1927

Khabibullin Fayaz Yalilovich, b. 01.03.1926

Khabibullin Fazrakhman Khusnullinovich, b. 10.03.1916

Khabibullin Gafiyatulla Giniyatullinovich, b. 15.12.1925

Khabibullin Galikhan Farkhutdinovich, b. 15.06.1921

Khabibullin Galimulla Kalimullinovich, b. 26.06.1926

Khabibullin Gallyamutdin Razetdinovich, b. 20.06.1927

Khabibullin Garif Zakirovich, b. 01.07.1926

Khabibullin Garif Zarifovich, b. 28.12.1921

Khabibullin Gasimyan Khasbullovich, b. 25.05.1926

Khabibullin Gataulla Khabibullovich, b. 22.10.1918

Khabibullin Gibadrakhman Khabrakhmanovich, b. 01.07.1925

Khabibullin Giniyat Nabiullinovich, b. 05.12.1926

Khabibullin Iskandar Gabdulinovich, b. 13.01.1919

Khabibullin Islamgali Khabibullinovich, b. 10.12.1917

Khabibullin Khablislam Khabibullinovich, b. 05.08.1922

Khabibullin Khadar Samigullovich, b. 20.08.1926

Khabibullin Khakimulla Khusnullovich, b. 15.03.1924

Khabibullin Khalit Khabibullinovich, b. 28.08.1925

Khabibullin Khamit Khamidullinovich, b. 02.05.1924

Khabibullin Khamza Sagitovich, b. 05.05.1915

Khabibullin Kharulla Bakhrasovich, b. 18.03.1926

Khabibullin Khaziakhmat Shagiakhmetovich, b. 09.06.1926

Khabibullin Khikmat Khalilovich, b. 15.04.1916

Khabibullin Khusnutdin Khabitdinovich, b. 25.10.1925

Khabibullin Kim Yagafarovich, b. 04.09.1926

Khabibullin Linnur Nigamatovich, b. 01.07.1926

Khabibullin Lutfulla Nagimovich, b. 17.12.1926

Khabibullin Makhmut Khatmullinovich, b. 03.01.1918

Khabibullin Mannaf Nurievich, b. 10.08.1925

Khabibullin Mansur Asadullovich, b. 15.03.1925

Khabibullin Mikhail Gizzatovich, b. 01.07.1924

Khabibullin Minas Samigullinovich, b. 23.06.1925

Khabibullin Mingali Khabibullovich, b. 01.07.1924

Khabibullin Mintimer Gatiyatovich, b. 01.04.1923

Khabibullin Miyassar Tukhvatovich, b. 24.01.1925

Khabibullin Mudaris Kalimullinovich, b. 18.08.1926

Khabibullin Mudaris Valiullovich, b. 16.04.1924

Khabibullin Rakhim Khabipovich, b. 12.02.1926

Khabibullin Ramazan Zanullich, b. 01.04.1924

Khabibullin Ravil Ganatovich, b. 01.07.1925

Khabibullin Ravil Salikhovich, b. 15.09.1923

Khabibullin Sagidulla Nasibullinovich, b. 16.12.1927

Khabibullin Sagidulla Sharifullinovich, b. 13.03.1925

Khabibullin Salimulla Nasipovich, b. 15.03.1925

Khabibullin Samigulla Khabibullovich, b. 27.06.1911

Khabibullin Samigulla Sagidullovich, b. 01.12.1927

Khabibullin Shafik Gafullinovich, b. 04.09.1925

Khabibullin Shakhulla Garifullovich, b. 02.02.1924

Khabibullin Shamil Kharullovich, b. 10.03.1924

Khabibullin Sharif, b. 02.01.1924

Khabibullin Takhavi Khabibullinovich, b. 08.02.1916

Khabibullin Yusup Zadullovich, b. 15.02.1923

Khabibullin Zakaria Kashbullovich, b. 23.01.1924

Khabibullin Zakiulla Gindullovich, b. 27.04.1927

Khabibullina Gadania Khamidullovna, b. 12.12.1922

Khabibullina Masguda Sagdatovna, b. 11.06.1919

Khabipov Gabdelkhakim Mukhametkhabibovich, b. 18.03.1910

Khabipov Zagit Khabipovich, b. 20.05.1926

Khabirov Abdrakhman Kayumovich, b. 01.03.1926

Khabirov Abdulkhalik Zyamilovich, b. 22.04.1923

Khabirov Aglyam Khabirovich, b. 23.07.1921

Khabirov Akhat Tukhvatovich, b. 02.01.1927

Khabirov Anvar Salyakhovich, b. 20.02.1926

Khabirov Gabdrauf Khabirovich, b. 21.04.1925

Khabirov Ganelgilem Taukhetdinovich, b. 01.07.1923

Khabirov Gaziz Kadyrovich, b. 16.10.1925

Khabirov Gimadelislam Kharutdinovich, b. 02.07.1917

Khabirov Kavi Kadyrovich, b. 13.10.1926

Khabirov Mazgar Abdullovich, b. 10.01.1924

Khabirov Mazgut Shakirovich, b. 01.07.1927

Khabirov Midkhat Khabibrakhmanovich, b. 07.10.1925

Khabirov Minakhmed Madzhidovich, b. 14.05.1912

Khabirov Minnemulla Farvazovich, b. 29.01.1916

Khabirov Mukhamet Tukhvatullich, b. 14.02.1914

Khabirov Mustafa Shakirovich, b. 08.01.1926

Khabirov Muzagit Khalitovich, b. 25.07.1925

Khabirov Nurgali Gabdrashitovich, b. 01.09.1924

Khabirov Rais Gimazievich, b. 27.08.1927

Khabirov Rashit Sadrislamovich, b. 04.01.1927

Khabirov Rauf Sagadatullich, b. 20.06.1926

Khabirov Safulla Sabirovich, b. 01.07.1919

Khabirov Timergali Fatkhlislamovich, b. 01.03.1915

Khabirov Vagiz Zagitovich, b. 28.07.1923

Khabirov Ziryak Gumdovich, b. 20.06.1923

Khabirova Anvaria Nasibullinovna, b. 12.07.1923

Khabrakhmanov Aglyam Ramazanovich, b. 25.05.1920

Khabrakhmanov Anvar Shamardanovich, b. 05.11.1918

Khabrakhmanov Aslyam Khabrakhmanovich, b. 06.08.1925

Khabrakhmanov Ismagil Usmanovich, b. 10.08.1925

Khabrakhmanov Khabibyan Khabrakhmanovich, b. 16.07.1921

Khabrakhmanov Khakimyan Khabrakhmanovich, b. 17.01.1926

Khabrakhmanov Marvan Sultanovich, b. 10.05.1923

Khabrakhmanov Minegali Gabdrakhimovich, b. 12.07.1918

Khabullin Ashraf Akhmetgaripovich, b. 01.01.1926

Khabullin Gabdulkha Gabdrakhimovich, b. 05.01.1926

Khabullin Gara Khabullinovich, b. 01.05.1926

Khabullin Gilman Khakimyanovich, b. 05.09.1925

Khabullin Kalim Ganullovich, b. 10.03.1917

Khabullin Mansur Abdulganeyevich, b. 15.05.1926

Khabullin Minniyar Gatauvich, b. 09.04.1926

Khabullin Mutagar Kastaranovich, b. 01.07.1925

Khabullin Rakhmatulla Khabullovich, b. 14.11.1924

Khabullin Ravgat Khalimovich, b. 28.07.1923

Khabullin Salavat Sultangareyevich, b. 01.09.1923

Khabullin Samigulla Khamitovich, b. 05.05.1919

Khabullin Valiakhmet Zinatovich, b. 05.10.1924

Khabullin Yavdat Yazarovich, b. 01.02.1925

Khabullina Gulsum Lutfullovna, b. 01.07.1924

Khabullina Mavguda Khasanovna, b. 10.08.1925

Khabutdinov Akram Mufteyevich, b. 07.04.1924

Khabutdinov Makarim Badretdinovich, b. 08.04.1927

Khabutdinov Nigmat Shadullovich, b. 01.07.1924

Khabutdinov Safutdin Zanetdinovich, b. 25.02.1916

Khachev Ivan Vasilyevich, b. 17.03.1924

Khadarov Gata Khadarovich, b. 01.07.1926

Khadarov Masgut Migranovich, b. 20.02.1923

Khadarov Mustafa Galyamovich, b. 15.09.1926

Khadarov Nurulla Khadarovich, b. 20.08.1926

Khadarov Rakhim Rashitovich, b. 01.07.1926

Khadarov Sultan Khamatgalievich, b. 01.07.1925

Khadarov Timir Daminovich, b. 01.07.1925

Khadarov Zakif Nazipovich, b. 17.04.1934

Khadarov Zufar Shakhadarovich, b. 31.01.1925

Khadarova Ganikhayat Mirgalautdinovna, b. 11.05.1923

Khadarova Salikha Shakhlislamovna, b. 11.05.1918

Khadarshin Ganansha Khadarshinovich, b. 04.02.1911

Khadarshin Sadyr Khadarshinovich, b. 25.09.1921

Khadarshin Timerkhan Timershinovich, b. 15.05.1924

Khadimullin Akhtyam Khadimullinovich, b. 27.05.1929

Khadukov Aleksandr Afanasyevich, b. 06.12.1924

Khadyev Kazy Khadyevich, b. 13.11.1925

Khadyev Rafael Abdulkhakovich, b. 15.02.1925

Khafizov Akhkyametdin Salakhovich, b. 15.02.1928

Khafizov Akhnaf Barievich, b. 10.05.1924

Khafizov Akhnyaf Latypovich, b. 01.10.1924

Khafizov Akhsan Gallyamovich, b. 01.07.1925

Khafizov Bare Yamayevich, b. 20.05.1926

Khafizov Dinmukhamet Shakirovich, b. 05.02.1920

Khafizov Fardy Khafizovich, b. 25.04.1925

Khafizov Fuat Khabibovich, b. 06.09.1913

Khafizov Galim Shayakhovich, b. 23.07.1926

Khafizov Gare Karimovich, b. 15.09.1925

Khafizov Iksan Kharisovich, b. 15.07.1928

Khafizov Irshad Khasanovich, b. 04.11.1925

Khafizov Kabir Fazylovich, b. 21.04.1916

Khafizov Kabir Khafizovich, b. 17.08.1924

Khafizov Kanzilgilim, b. 01.07.1926

Khafizov Kavi Garipovich, b. 15.08.1926

Khafizov Khamis Kharisovich, b. 05.01.1923

Khafizov Khanif Abulovich, b. 09.03.1926

Khafizov Khanif Shakamalovich, b. 15.06.1926

Khafizov Kharis Khafizovich, b. 20.06.1918

Khafizov Maksat Aglyamovich, b. 12.05.1926

Khafizov Maulet Mukhametdaryalovich, b. 08.08.1922

Khafizov Midkhat Gabdraupovich, b. 26.06.1933

Khafizov Minnigali Gazizovich, b. 14.03.1919

Khafizov Mirsait Shakirovich, b. 16.01.1926

Khafizov Mukhamet Khaziakhmetovich, b. 03.05.1924

Khafizov Mukhametkha Timerbayevich, b. 05.09.1927

Khafizov Nabiulla Khafizovich, b. 14.09.1926

Khafizov Nurgali Galimovich, b. 25.11.1925

Khafizov Nurikhan Timirkhanovich, b. 09.11.1927

Khafizov Rafkat Akhmetkamalovich, b. 15.08.1925

Khafizov Rais Masalimovich, b. 01.07.1927

Khafizov Rakhimyan Shakiryanovich, b. 15.09.1926

Khafizov Saitgali Samigullovich, b. 01.11.1918

Khafizov Salimyan Galimyanovich, b. 10.03.1927

Khafizov Shakir Zakievich, b. 17.03.1917

Khafizov Shakir Zakirovich, b. 01.07.1923

Khafizov Tarziman Salikhyanovich, b. 03.03.1925

Khafizov Timeryan Nurlygayanovich, b. 18.09.1921

Khafizov Ulfat Makkenovich, b. 25.02.1926

Khafizov Yamignur Khafizovich, b. 05.01.1924

Khafizova Aleksandra Nurislamovna, b. 26.07.1924

Khafizova Maginur Vagizovna, b. 04.02.1918

Khafizullin Fagit Khamidullinovich, b. 24.01.1931

Khafizullina Dina Magalimovna, b. 22.01.1926

Khafullin Ilyas Galyamovich, b. 15.08.1920

Khairnasov Sharif Akhmadishevich, b. 23.02.1927

Khairov Rafael Kasimovich, b. 03.03.1924

Khairtdinov Asgat Gilmetdinovich, b. 09.11.1923

Khait Yakov Zakharovich, b. 07.07.1923

Khakamova Fatyma Galeyevna, b. 05.01.1922

Khakhalkin Ivan Nikolayevich, b. 18.08.1916

Khakho Yevse Grigoryevich, b. 27.01.1927

Khakimbekov Akhiyar Kalimullovich, b. 25.09.1923

Khakimov Abdrakhim Nigmadzyanovich, b. 15.03.1925

Khakimov Aglya Safinovich, b. 04.01.1924

Khakimov Akhmetgali Nagimovich, b. 15.06.1924

Khakimov Anvar Gabdullovich, b. 15.06.1925

Khakimov Anvar Nuriakhmetovich, b. 25.07.1919

Khakimov Asgat Aslyamovich, b. 18.03.1926

Khakimov Basim Shakirovich, b. 18.09.1926

Khakimov Farid Sirazetdinovich, b. 10.06.1927

Khakimov Gadlan Mustafich, b. 10.06.1924

Khakimov Galimkhan Khakimovich, b. 15.09.1927

Khakimov Gimazetdin Gabdrakhimovich, b. 27.07.1916

Khakimov Giniyat Abdulgalimovich, b. 03.03.1915

Khakimov Gizar Minnigalievich, b. 19.12.1926

Khakimov Kadyr Khabirovich, b. 20.05.1926

Khakimov Kamal Latypovich, b. 05.05.1926

Khakimov Khabibulla Khakimovich, b. 15.06.1920

Khakimov Khady Sabitovich, b. 20.06.1924

Khakimov Khamit Khakimovich, b. 06.01.1923

Khakimov Khazgali Latypovich, b. 15.09.1918

Khakimov Lutfrakhman Valiakhmetovich, b. 12.07.1924

Khakimov Magnavy Sabiryanovich, b. 19.01.1925

Khakimov Mavlyut Khakimyanovich, b. 24.11.1924

Khakimov Minivali Garifovich, b. 18.01.1928

Khakimov Mukhamat Khakimovich, b. 12.05.1926

Khakimov Mukhamatkamil Khakimzyanovich, b. 20.08.1923

Khakimov Mukhamet Khakimovich, b. 19.12.1923

Khakimov Mully Sultanovich, b. 09.01.1912

Khakimov Munavir Gabdulkhakovich, b. 07.11.1924

Khakimov Nabiulla Khabullovich, b. 16.03.1921

Khakimov Nazip Gabdulkhakovich, b. 05.06.1913

Khakimov Nursait Galimovich, b. 21.07.1915

Khakimov Nury Mingazovich, b. 10.09.1925

Khakimov Rais Khadarovich, b. 10.11.1924

Khakimov Riza Khazgalievich, b. 30.01.1927

Khakimov Sabiryan Nigmatullovich, b. 10.01.1924

Khakimov Shakhul Islamovich, b. 01.07.1916

Khakimov Shakhulla Shadullich, b. 01.01.1924

Khakimov Shamsy Gardeyevich, b. 25.08.1925

Khakimov Sharifyan Gafurovich, b. 26.02.1926

Khakimov Takhavy Avkhadievich, b. 20.08.1923

Khakimov Tazhi Kabirovich, b. 15.04.1922

Khakimov Yamil Bayanovich, b. 25.09.1925

Khakimova Bibinur Ziganshevna, b. 21.01.1921

Khakimova Magdania Khakimovna, b. 08.09.1922

Khakimullin Khadimulla Khakimullovich, b. 28.11.1926

Khakimullin Rakhmatulla Mutigulinovich, b. 01.01.1924

Khakimullin Shakir Khakimullinovich, b. 23.12.1926

Khakimullina Fagilya Akhmadullovna, b. 16.08.1923

Khakimyanov Akhun Khakimyanovich, b. 12.05.1926

Khakimyanov Mukhamatnur Khakimyanovich, b. 15.08.1913

Khakimyanov Rafkat Mukhametnurovich, b. 12.05.1927

Khakimyanov Razhap Gabdulyanovich, b. 17.05.1933

Khakimyanov Zufar Khakimyanovich, b. 05.02.1926

Khakimzyanov Rashit Khakimzyanovich, b. 15.11.1925

Khakov Gali Yamgurovich, b. 06.12.1920

Khakov Rafgat Karimovich, b. 01.01.1926

Khakov Sabiryan Gabdrakipovich, b. 18.09.1925

Khalezov Zhorzh Semenovich, b. 20.04.1924

Khalfetdinov Akhmet Khalfetdinovich, b. 22.01.1915

Khalfeyev Insaf Sagdievich, b. 20.10.1919

Khalfiev Vadykh Fazlievich, b. 03.03.1927

Khalfin Akhmetzaki Akhmetshakurovich, b. 20.07.1917

Khalfin Fedor Bakirovich, b. 07.12.1916

Khalfin Gabdrakhman Khusainovich, b. 15.07.1921

Khalfin Iskandar Takhauovich, b. 05.01.1921

Khalfin Mullanur Khanifovich, b. 02.01.1927

Khalfin Nurmukhamet Khusainovich, b. 07.05.1918

Khalfin Talgat Yusupovich, b. 29.03.1923

Khalfin Zinur Gabdrakhimovich, b. 05.05.1926

Khalfina Maryam Shayakhmetovna, b. 15.08.1916

Khalidullin Dzhumash, b. 14.06.1925

Khalikov Abdul Galeyevich, b. 09.03.1917

Khalikov Akhat Abzalilovich, b. 25.12.1926

Khalikov Amirkhan Talipovich, b. 18.03.1924

Khalikov Anas Safiullinovich, b. 01.07.1926

Khalikov Ilya Gizyatovich, b. 15.04.1918

Khalikov Ishimba Makhmutovich, b. 27.01.1935

Khalikov Kalimulla Valiullovich, b. 05.08.1926

Khalikov Khafulla Lutfullovich, b. 25.02.1924

Khalikov Marvar Gabdulkhakovich, b. 17.03.1925

Khalikov Masgut Khabibrakhmanovich, b. 14.04.1918

Khalikov Mirkadam Khalikovich, b. 05.12.1919

Khalikov Rashit Khasanovich, b. 10.03.1927

Khalikov Rasykh Kadyrovich, b. 05.04.1925

Khalikov Sabir Khalikovich, b. 23.04.1920

Khalikov Sabirzyan Zakirovich, b. 03.10.1918

Khalikov Sibagatulla Gizatovich, b. 01.07.1912

Khalikov Vazit Latypovich, b. 23.05.1925

Khalikov Zagretdin Badretdinovich, b. 18.03.1925

Khalikov Zakir Gilmullovich, b. 17.08.1923

Khalilov Abdulla Girfanovich, b. 26.06.1914

Khalilov Gali Aglyamovich, b. 12.06.1923

Khalilov Iskandar Khalilovich, b. 01.07.1926

Khalilov Kanifyan Khalilovich, b. 01.07.1923

Khalilov Khabir Khalilovich, b. 26.01.1925

Khalilov Khafulla Khatmulinovich, b. 26.05.1924

Khalilov Makhiyan Gilemzyanovich, b. 20.08.1914

Khalilov Mubashar Khalilovich, b. 01.09.1925

Khalilov Safuan Khabibullovich, b. 12.02.1926

Khalilov Safulla Kalimullich, b. 15.01.1924

Khalilov Valiula Nigmatovich, b. 18.08.1924

Khalilov Zinnat Gniyatovich, b. 20.12.1924

Khalimov Adgam Akhmetvalievich, b. 01.05.1926

Khalimov Fan Gabdraufovich, b. 23.03.1927

Khalimov Garif Sabirovich, b. 10.11.1914

Khalimov Giniyat Idiyatovich, b. 21.08.1926

Khalimov Glimyan Khalimovich, b. 25.12.1925

Khalimov Idiyatulla Gabdullinovich, b. 20.02.1926

Khalimov Karim Khalimovich, b. 03.11.1914

Khalimov Mullakhmet Khazeyevich, b. 24.07.1914

Khalimov Mustafa Khamzinovich, b. 19.08.1910

Khalimov Salim Khalimovich, b. 14.04.1923

Khalimov Timergali Yamaletdinovich, b. 09.08.1916

Khalimov Vagap Khalimovich, b. 04.01.1912

Khalimova Roza Khadeyevna, b. 02.05.1924

Khalitov Abdulkha Aitovich, b. 14.11.1921

Khalitov Akhmatdin Fakhretdinovich, b. 01.07.1926

Khalitov Akhmet Lutfullovich, b. 19.05.1926

Khalitov Akhunyan Rakhmatullovich, b. 01.07.1921

Khalitov Asa Galiullovich, b. 05.02.1924

Khalitov Gabit Uldanovich, b. 01.07.1922

Khalitov Gayas Nigamatovich, b. 15.09.1923

Khalitov Gima Kashapovich, b. 22.01.1917

Khalitov Khubbulla Gabitovich, b. 01.07.1923

Khalitov Musa Khamatgatinovich, b. 19.07.1927

Khalitov Mustakip Mustafeyevich, b. 05.04.1926

Khalitov Shagidulla Gibadullovich, b. 01.01.1917

Khalitov Timeryan Galiullovich, b. 29.09.1926

Khalitov Vali Gatiyatovich, b. 09.02.1920

Khalitov Yusup Akhmetovich, b. 25.01.1925

Khaliullin Akhmadinur Gabdraufovich, b. 25.05.1921

Khaliullin Bayan Bayazitovich, b. 15.02.1926

Khaliullin Gady Zanullinovich, b. 15.03.1924

Khaliullin Galimyan Yusupovich, b. 17.05.1923

Khaliullin Ganulla Zadullovich, b. 21.12.1927

Khaliullin Khamidulla Gibadullinovich, b. 01.07.1926

Khaliullin Khamza Yagudinovich, b. 03.09.1925

Khaliullin Khatmulla Khaliullovich, b. 01.07.1917

Khaliullin Khurmatulla Khaliullinovich, b. 15.04.1922

Khaliullin Magasum Mukhtarulovich, b. 01.11.1924

Khaliullin Mansur Zigangirovich, b. 27.01.1926

Khaliullin Muksim Khaliullinovich, b. 05.09.1924

Khaliullin Musa Gabdelkarimovich, b. 18.04.1918

Khaliullin Nabiulla Gataullinovich, b. 22.08.1925

Khaliullin Rakhmatulla Gibadullovich, b. 21.04.1924

Khaliullin Sadrislam Samigullovich, b. 13.05.1925

Khaliullin Shakhibzyan Shadullinovich, b. 12.06.1918

Khaliullin Suleman Akhmetovich, b. 10.10.1918

Khaliullina Fagima Khasanovna, b. 20.04.1924

Khaliullina Gulsum Khamidullovna, b. 04.05.1921

Khaliullina Zulfia Fatkhelislamovna, b. 12.06.1921

Khallirakhmanov Musayab Shamsutdinovich, b. 23.12.1923

Khalturin Nikola Mikhalovich, b. 12.06.1925

Khamadalin Timirgali Sayetgalievich, b. 15.06.1924

Khamadeyev Khurmatulla Zinatullovich, b. 15.01.1919

Khamadeyev Latyp Yusupovich, b. 02.07.1923

Khamadiyarov Munagir Khamatdinovich, b. 22.11.1926

Khamadullin Magafur Khamadullinovich, b. 01.01.1926

Khamadyarov Gazizyan Khamadyarovich, b. 16.07.1914

Khamadyarov Nurgata Gilimyanovich, b. 08.02.1918

Khamatdinov Abulkhasan Khamatdinovich, b. 01.07.1911

Khamatdinov Agzam Khamatdinovich, b. 15.09.1921

Khamatdinov Ismagil Khamatdinovich, b. 23.11.1917

Khamatdinov Khakim Akhkyamutdinovich, b. 15.09.1926

Khamatdinov Khamatgayan Khamatdinovich, b. 15.01.1922

Khamatdinov Musagit Ismagilovich, b. 26.01.1924

Khamatdinov Nurkhanif Kashfeyevich, b. 15.12.1925

Khamatdinov Rustambek Rustyamkhanovich, b. 05.02.1921

Khamatdinov Valizyan Shakhutdinovich, b. 18.07.1918

Khamatislamov Khisamutdin Khamatislamovich, b. 15.10.1914

Khamatnurov Khamatgayan Khamatnurovich, b. 04.12.1925

Khamatnurov Marvan Khamatnurovich, b. 05.06.1921

Khamatnurov Mazgar Mukhamatnurovich, b. 15.12.1925

Khamatnurov Mukhamatkadim Shafikovich, b. 01.01.1935

Khamatnurov Sharif Khamatnurovich, b. 02.08.1923

Khamatnurova Rakiga Garifyanovna, b. 05.02.1921

Khamatov Galim Gareyevich, b. 20.05.1925

Khamatov Mavli Nikitovich, b. 22.04.1927

Khamatsafin Khabibrakhman Khamatsafinovich, b. 13.02.1926

Khamatshin Fatkhy Bareyevich, b. 01.05.1923

Khamatshin Ibragim Valievich, b. 14.11.1930

Khamatshina Margia Shakirovna, b. 10.06.1923

Khamatyanov Timergali Khamatyanovich, b. 25.09.1924

Khamidulin Mubashir Abdrakhmanovich, b. 20.12.1915

Khamidullin Abutalip Ramazanovich, b. 15.03.1926

Khamidullin Akhmetzaki Shakirovich, b. 29.11.1921

Khamidullin Fazrakhman Khamidullovich, b. 17.08.1924

Khamidullin Galiulla Gizatullovich, b. 25.01.1918

Khamidullin Gilemkhan Khamidullovich, b. 21.09.1919

Khamidullin Guba Khabullovich, b. 09.02.1924

Khamidullin Kashfulla Gazizullinovich, b. 01.07.1914

Khamidullin Kharislam Garifullovich, b. 01.07.1919

Khamidullin Khismatulla Khabibullovich, b. 15.09.1918

Khamidullin Mars Abdullievich, b. 02.01.1935

Khamidullin Maulit Ibatovich, b. 16.10.1927

Khamidullin Minivali Samigullovich, b. 29.03.1924

Khamidullin Mirgali Amirkhanovich, b. 10.03.1926

Khamidullin Mukhamet Sabirovich, b. 26.04.1926

Khamidullin Mukhametzaki Shakirovich, b. 30.11.1926

Khamidullin Nigamat Gubadullovich, b. 12.08.1918

Khamidullin Nurgale Mullagaleyevich, b. 07.12.1925

Khamidullin Nurlygayan Nurullovich, b. 01.01.1925

Khamidullin Nurtdin Nasibullinovich, b. 21.03.1921

Khamidullin Rafik Zaripovich, b. 31.08.1926

Khamidullin Sadit Khalimovich, b. 10.04.1927

Khamidullin Shamsharif Khadimullinovich, b. 01.04.1926

Khamidullin Talgat Bakhtigareyevich, b. 22.09.1929

Khamidullin Talgat Khazivalievich, b. 06.07.1923

Khamidullin Timerkhan Sagitovich, b. 20.06.1927

Khamidullina Samara Gatufovna, b. 06.01.1932

Khamidushin Shirkat Shakirovich, b. 24.09.1926

Khamitov Akhmet Bakhtigareyevich, b. 20.08.1927

Khamitov Akhnaf Sabirovich, b. 05.03.1926

Khamitov Farit Valiakhmetovich, b. 10.08.1925

Khamitov Fazulla Gazullovich, b. 12.01.1925

Khamitov Fazylyan Gafanovich, b. 24.10.1919

Khamitov Iglam Zagitovich, b. 15.09.1926

Khamitov Inshar Ishmukhametovich, b. 19.01.1926

Khamitov Iskhak Zinurovich, b. 20.09.1923

Khamitov Kamil Abdullinovich, b. 01.07.1921

Khamitov Khalit Khabibullovich, b. 25.01.1925

Khamitov Khamit Akhmetovich, b. 23.04.1925

Khamitov Khismat Ataullovich, b. 01.07.1916

Khamitov Miniakhat Miniakhmetovich, b. 15.08.1926

Khamitov Miniakhmet Ismagilovich, b. 25.03.1924

Khamitov Minnulla Sayetgareyevich, b. 15.02.1925

Khamitov Minulla Galiullovich, b. 15.09.1919

Khamitov Mudaris Fazullinovich, b. 21.02.1926

Khamitov Mukhtar Sharifovich, b. 25.03.1921

Khamitov Nazib Ayupovich, b. 01.07.1926

Khamitov Rafail Bakhtiyarovich, b. 15.05.1929

Khamitov Rakhmatzyan Timirzyanovich, b. 21.08.1925

Khamitov Salikh Sitdikovich, b. 12.07.1926

Khamitov Sharifyan Khamitovich, b. 07.10.1925

Khamitov Zanulla Ganullinovich, b. 25.04.1925

Khamitov Zufar Arslangalievich, b. 17.03.1926

Khamitov Zufar Zinnurovich, b. 08.01.1920

Khamitova Zatuna Miftakhovna, b. 20.08.1924

Khammatov Akhmet Khammatovich, b. 01.07.1926

Khammatov Akhyar Gallyamovich, b. 10.11.1926

Khammatov Gindulla Nurullovich, b. 14.11.1925

Khammatov Ibragim Khakimovich, b. 02.06.1924

Khammatov Kashafetdin Mukhetdinovich, b. 24.11.1919

Khammatov Khalyaf Mukhutdinovich, b. 13.03.1927

Khammatov Mukhamet Khammatovich, b. 29.03.1926

Khammatov Nasretdin Fakhretdinovich, b. 25.11.1917

Khammatov Timeryan Sharifullovich, b. 18.03.1921

Khamzin Abdulla Khamidullovich, b. 15.06.1926

Khamzin Abdulla Mansurovich, b. 20.06.1922

Khamzin Akhtyam Nurullovich, b. 19.06.1917

Khamzin Anvar Razetdinovich, b. 18.12.1923

Khamzin Avkhat Khamzinovich, b. 15.11.1926

Khamzin Gabbas Khamzinovich, b. 15.10.1920

Khamzin Gilim Zakirovich, b. 14.11.1923

Khamzin Gindulla Nabiullovich, b. 22.05.1927

Khamzin Ishberde Safievich, b. 15.05.1917

Khamzin Kashaf Tukhvatovich, b. 10.02.1925

Khamzin Khamit Khabibullovich, b. 09.06.1925

Khamzin Midkhat Khamzinovich, b. 15.04.1926

Khamzin Minnimalik Khamzinovich, b. 15.09.1925

Khamzin Rakhim Gabidullovich, b. 13.09.1920

Khanafin Gabsalyam Galikhanovich, b. 01.05.1927

Khanafin Latfulla Kayumovich, b. 01.04.1923

Khanbekov Gare Abdulovich, b. 01.07.1923

Khanilo Vasily Ignatyevich, b. 29.08.1920

Khanipov Ilyas Khanipovich, b. 15.10.1911

Khanmurzin Minizaky Khadimullinovich, b. 24.07.1926

Khannanov Agzam Khannanovich, b. 02.02.1925

Khannanov Akhmadisha Ramazanovich, b. 25.05.1925

Khannanov Asgat Kanzelgulyumovich, b. 07.09.1923

Khannanov Gabdulvaly Minnigulovich, b. 08.06.1921

Khannanov Gamil Sharafutdinovich, b. 28.10.1926

Khannanov Gare Saitgareyevich, b. 25.12.1926

Khannanov Gaziz Basyrovich, b. 22.12.1918

Khannanov Khabibulla Gabbasovich, b. 12.03.1912

Khannanov Khatmulla Gallyamovich, b. 17.03.1916

Khannanov Naib Nuretdinovich, b. 09.01.1926

Khannanov Nasibulla Akhmetgareyevich, b. 02.09.1919

Khannanov Rifgat Abdullovich, b. 10.08.1924

Khannanov Safulla Muftakhovich, b. 08.02.1926

Khannanov Sharifyan Minnibayevich, b. 15.02.1925

Khannanov Timershaikh Gabduldayanovich, b. 24.08.1924

Khannanov Yagafar Gazizovich, b. 12.09.1918

Khannanova Nurikamal Abzaletdinovna, b. 01.07.1911

Khanov Kanzafar Kazyevich, b. 10.01.1924

Khanov Kasim Khudeyevich, b. 01.07.1926

Khanov Khabib Khanovich, b. 15.09.1925

Khanov Nurikhan Khanovich, b. 11.03.1926

Khanov Nurikhan Mavlievich, b. 05.10.1925

Khanov Sabiryan Minazievich, b. 15.07.1923

Khanov Shagisultan Nigmatullinovich, b. 01.11.1915

Khanov Sufyan Khamatkhanovich, b. 12.09.1924

Khanov Yusup Khanovich, b. 01.07.1915

Khanta Ivan Dmitrievich, b. 15.06.1922

Khantemirov Rezyap Mustafinovich, b. 04.12.1932

Khanzhina Yelizaveta Konstantinovna, b. 11.09.1924

Kharabrin Dmitry Aleksandrovich, b. 24.05.1922

Kharabrin Konstantin Nikolayevich, b. 02.06.1925

Kharabrin Leonid Nikolayevich, b. 18.06.1926

Kharabrin Vikenty Pavlovich, b. 25.05.1926

Kharabrin Yegor Makarovich, b. 15.07.1926

Kharasov Usman, b. 25.08.1924

Kharchenko Dmitry Grigoryevich, b. 25.05.1920

Kharchenko Nikola Moiseyevich, b. 17.10.1920

Kharchenko Yelena Iosifovna, b. 22.11.1922

Kharetdinov Akhsan Galyautdinovich, b. 16.12.1928

Kharetdinov Fazly Shakhetdinovich, b. 10.03.1926

Kharetdinov Gabdelnasir Nuretdinovich, b. 25.08.1924

Kharetdinov Gizitdin Shakhetdinovich, b. 01.07.1907

Kharetdinov Kashaf Fassakhovich, b. 04.09.1919

Kharetdinov Masnavi Gilemzyanovich, b. 10.09.1924

Kharetdinov Minigalim Abdrakhmanovich, b. 03.12.1923

Kharetdinov Nail Khiyaletdinovich, b. 21.08.1927

Kharetdinov Nigometyan Khanovich, b. 10.10.1915

Kharetdinov Rafkat Zakirovich, b. 20.10.1915

Kharetdinov Rais Sharipovich, b. 23.03.1924

Kharetdinov Ramazan Kharetdinovich, b. 01.07.1910

Kharetdinov Rashid Nigmatulovich, b. 26.07.1923

Kharetdinov Sayakh Imamovich, b. 03.10.1909

Kharetdinov Shavkat Safich, b. 03.06.1924

Kharetdinov Timergali Galyautdinovich, b. 24.09.1924

Kharetdinov Yemalit Sakhauvich, b. 27.02.1918

Kharetdinov Zakir Nugamanovich, b. 15.09.1926

Kharetdinov Ziyafitdin Kharetdinovich, b. 01.11.1923

Khareyev Khabibrakhman Gabdrakhmanovich, b. 01.06.1925

Khariev Masgut Khuzheyevich, b. 20.05.1927

Kharin Grigory Yefimovich, b. 02.01.1924

Kharin Nikola Dmitrievich, b. 06.01.1923

Kharin Petr Fedorovich, b. 16.01.1919

Kharinsky Aleksandr Pavlovich, b. 23.01.1922

Kharisov Amir Shakirovich, b. 14.03.1927

Kharisov Anvar Kharisovich, b. 05.11.1925

Kharisov Fayaz Kharisovich, b. 05.03.1921

Kharisov Iskandar Shagizhiganovich, b. 01.07.1923

Kharisov Kamil Sharipovich, b. 03.01.1922

Kharisov Kavi Kharisovich, b. 15.03.1925

Kharisov Makhasim Kharisovich, b. 05.09.1920

Kharisov Makhtumyan Kharisovich, b. 09.07.1924

Kharisov Mirzamukhamet Minnemukhametovich, b. 18.03.1927

Kharisov Mukhametgare Kharisovich, b. 18.05.1925

Kharisov Rakhmatulla Abdullayevich, b. 23.05.1922

Kharisov Rashit Garfutdinovich, b. 26.01.1927

Kharisov Salikh Kharisovich, b. 13.05.1926

Kharisov Sarvar Kharisovich, b. 10.01.1921

Kharisov Shamsimukhamet Mukhametkharisovich, b. 15.07.1915

Kharisov Timirkhan Dayanovich, b. 18.01.1922

Kharisov Vais Kharisovich, b. 10.01.1922

Kharisov Yavit Kharisovich, b. 12.03.1924

Kharisov Zinnur Nagimovich, b. 03.07.1925

Kharitonov Aleksandr Dmitrievich, b. 05.11.1923

Kharitonov Aleksandr Frolovich, b. 21.08.1918

Kharitonov Ivan Petrovich, b. 15.09.1924

Kharitonov Mikhail Vladimirovich, b. 28.01.1925

Kharitonov Nikola Antonovich, b. 03.02.1927

Kharitonov Nikola Yegorovich, b. 21.12.1926

Kharitonov Valentin Fedorovich, b. 27.09.1925

Kharitonova Aleksandra Ivanovna, b. 04.12.1922

Kharkov Serge Leontyevich, b. 13.06.1925

Kharlamov Vasily Aleksandrovich, b. 02.02.1935

Kharlamova Aleksandra Petrovna, b. 15.06.1922

Kharov Idiyat Baturich, b. 01.07.1917

Kharov Ilgizar Garifovich, b. 05.09.1924

Kharrasov Asgat Masgutovich, b. 18.12.1927

Kharrasov Mukhamatkhanafi Kharrasovich, b. 19.02.1918

Kharrasov Rafik Kamaletdinovich, b. 01.07.1923

Kharsev Mikhail Yegorovich, b. 05.11.1910

Khartdinov Gabdlsamat Mukhametkharisovich, b. 01.05.1914

Khartdinov Khabib Minnigareyevich, b. 01.07.1927

Khartdinov Magsum Sabirovich, b. 16.05.1925

Kharulin Fakhretdin Kharetdinovich, b. 27.02.1927

Kharullin Aflyakh Sinagatullinovich, b. 01.12.1923

Kharullin Agzam Kharullinovich, b. 01.08.1923

Kharullin Anvar Khadimullinovich, b. 24.10.1924

Kharullin Anvar Zadullovich, b. 14.11.1925

Kharullin Fatkhulla Gabdullinovich, b. 20.03.1921

Kharullin Fazulla Agilovich, b. 25.06.1924

Kharullin Foat Latypovich, b. 15.06.1926

Kharullin Gadelkarim Nurievich, b. 09.01.1924

Kharullin Ganulla Shadullovich, b. 16.09.1918

Kharullin Gayaz Ganetdinovich, b. 18.02.1926

Kharullin Gazizulla Sharafullinovich, b. 01.09.1921

Kharullin Gindulla Garifullinovich, b. 20.02.1923

Kharullin Gindulla Nagimovich, b. 01.01.1917

Kharullin Gumer Fakhretdinovich, b. 28.11.1925

Kharullin Kamil Nasibullinovich, b. 14.11.1927

Kharullin Kasim Kharullovich, b. 09.06.1926

Kharullin Kasim Khurmatovich, b. 12.01.1926

Kharullin Khadar Nugamanovich, b. 10.07.1925

Kharullin Khismatulla Gizzatullinovich, b. 15.07.1923

Kharullin Khusnulla Safulovich, b. 27.01.1925

Kharullin Midkhat Nurmukhametovich, b. 17.04.1925

Kharullin Mugapir Timirovich, b. 23.10.1925

Kharullin Mukhamet Garifullinovich, b. 18.12.1918

Kharullin Mukhametsalim Gananovich, b. 03.10.1918

Kharullin Mullayan Kharullovich, b. 15.05.1926

Kharullin Munavir Shakhullovich, b. 10.06.1926

Kharullin Musavir Khusnullinovich, b. 28.09.1920

Kharullin Musavir Tavkhutdinovich, b. 16.04.1923

Kharullin Rashit Kalimullinovich, b. 20.09.1928

Kharullin Rashit Nurullovich, b. 23.03.1917

Kharullin Roman Ibragimovich, b. 10.01.1925

Kharullin Salikh Kharullovich, b. 15.10.1913

Kharullin Shabak Akhmadullovich, b. 27.12.1920

Kharullin Shadulla Abdullinovich, b. 16.04.1918

Kharullin Shadulla Idiyatovich, b. 20.04.1925

Kharullin Shakhullo Gazizuloyevich, b. 05.08.1924

Kharullin Shakir Khusnullinovich, b. 11.11.1925

Kharullin Vafir Adeyevich, b. 13.09.1927

Kharullin Valiulla Zanullinovich, b. 15.05.1924

Kharullin Zagidulla Kharullinovich, b. 02.09.1921

Kharullin Zagit Mudarisovich, b. 22.12.1935

Kharullin Zanetdin Gilmetdinovich, b. 26.12.1926

Kharullin Zanulla Gazizullovich, b. 21.01.1922

Kharullin Zufar Idiyatovich, b. 16.08.1919

Kharullin Zufar Mudarisovich, b. 18.05.1920

Kharullina Fauzia Samigukllovna, b. 21.03.1929

Kharullina Gatika Nasipovna, b. 17.09.1923

Kharullina Nazifa Kharullovna, b. 08.11.1925

Kharullina Raisa Lutfullovna, b. 13.01.1922

Kharunova Khadisa Zagitovna, b. 14.09.1924

Kharutdinov Akhat Miniakhmetovich, b. 23.09.1924

Kharutdinov Ganulla Sabirovich, b. 05.05.1922

Kharutdinov Khasan Khamatovich, b. 22.10.1927

Kharutdinov Minnimulla Giniyatovich, b. 10.06.1925

Kharzamanov Akram Khabibovich, b. 23.03.1926

Khasanbekov Fanavy Gulyumovich, b. 06.11.1925

Khasanov Abubakir Khusainovich, b. 20.10.1926

Khasanov Abuzar Mustafinovich, b. 24.12.1925

Khasanov Adgam Khasanovich, b. 20.12.1925

Khasanov Afkhat Khasanovich, b. 06.10.1925

Khasanov Akhat Gimazetdinovich, b. 14.10.1924

Khasanov Akhmadulla Akhmadievich, b. 15.03.1923

Khasanov Anvar Akhkyamovich, b. 02.10.1925

Khasanov Anvar Valimuratovich, b. 10.12.1926

Khasanov Askhat Ismagilovich, b. 01.07.1926

Khasanov Askhat Khasanovich, b. 25.01.1922

Khasanov Askhat Mansurovich, b. 01.09.1926

Khasanov Askhat Shagidullovich, b. 29.12.1925

Khasanov Asnaf Khasanovich, b. 19.01.1925

Khasanov Bary Altafovich, b. 20.07.1921

Khasanov Bary Khasanovich, b. 01.01.1915

Khasanov Boris Asharapovich, b. 01.07.1923

Khasanov Farit Khusainovich, b. 05.07.1926

Khasanov Fazrakhman Isanbayevich, b. 20.12.1926

Khasanov Fazulla Minibayevich, b. 15.01.1918

Khasanov Gabbas Kashafutdinovich, b. 16.06.1918

Khasanov Gabdrakhman Gadievich, b. 01.07.1915

Khasanov Gasa Giniyatovich, b. 20.06.1924

Khasanov Gilmitdin Morkhamovich, b. 15.02.1924

Khasanov Gima Khasanovich, b. 10.08.1921

Khasanov Giniyat Khusnulkhakovich, b. 15.03.1924

Khasanov Ibliamin Ibragimovich, b. 15.08.1925

Khasanov Ivan Khasanovich, b. 15.07.1924

Khasanov Kalimulla Ibragimovich, b. 04.06.1927

Khasanov Kamil Minniakhmetovich, b. 11.06.1925

Khasanov Kasim Khafizovich, b. 07.11.1919

Khasanov Magarif Bakhtigareyevich, b. 25.08.1923

Khasanov Makhmutyan Garifyanovich, b. 22.06.1925

Khasanov Masgut Garifullinovich, b. 23.07.1927

Khasanov Midkhat Kashafovich, b. 05.01.1925

Khasanov Minigare Miniyarovich, b. 10.05.1926

Khasanov Minyashar Kharisovich, b. 03.02.1924

Khasanov Mirgasim Maryanovich, b. 01.07.1924

Khasanov Mirgaziyan Mukharryamovich, b. 01.07.1914

Khasanov Mizkhat Khusainovich, b. 03.09.1924

Khasanov Mukhametfazyl Kungurbayevich, b. 24.03.1913

Khasanov Nazhmetdin Tansykkuzhievich, b. 10.03.1925

Khasanov Nazif Gilemkhanovich, b. 01.09.1925

Khasanov Rail Vasilkaramovich, b. 04.09.1927

Khasanov Rakhimyan Khusainovich, b. 15.09.1926

Khasanov Rashit Asylgareyevich, b. 20.09.1926

Khasanov Rashit Idiyatovich, b. 15.01.1919

Khasanov Ravil Tagirovich, b. 16.03.1924

Khasanov Saitzada Khasanovich, b. 20.12.1918

Khasanov Sakhab Mustafinovich, b. 15.10.1921

Khasanov Salikh Mukhametkhazhievich, b. 05.12.1925

Khasanov Savi Khasanovich, b. 30.11.1925

Khasanov Shakir Minigalimovich, b. 03.06.1915

Khasanov Sharaf Kamalovich, b. 21.07.1927

Khasanov Timergali Akhtyamyanovich, b. 30.12.1926

Khasanov Vakhit Abdrafikovich, b. 22.07.1924

Khasanov Valiulla Safievich, b. 06.03.1918

Khasanov Vasim Kamilovich, b. 01.12.1926

Khasanov Yakhia Yarullinovich, b. 17.10.1926

Khasanov Zagir Khafizovich, b. 25.04.1924

Khasanov Zagit Khasanovich, b. 12.08.1927

Khasanov Zinnur Shafikovich, b. 02.01.1927

Khasanov Zufar Khasanovich, b. 24.06.1925

Khasanova Anna Vasilyevna, b. 03.02.1920

Khasanova Markhaba Abdrakhmanovna, b. 15.09.1922

Khasanova Masufa Bakirovna, b. 03.07.1922

Khasanova Nazhia Abdullakhalikovna, b. 03.04.1926

Khasanova Zatuna Nurgalievna, b. 21.09.1922

Khasanova Zubara Safeyevna, b. 16.07.1923

Khasanshin Ganansha Khasanshinovich, b. 15.02.1922

Khasanshin Ikhaitdin Nuretdinovich, b. 21.06.1909

Khasanshin Khamit Zagitovich, b. 17.01.1925

Khasanshin Zigansha Mubarakshinovich, b. 23.04.1922

Khasayev Suleman Sultanovich, b. 15.10.1925

Khatin Yuri Naumovich, b. 13.04.1925

Khatipov Rakhim Fatkhievich, b. 09.02.1923

Khatkevich Ivan Ivanovich, b. 16.05.1913

Khatmtdinov Gilaztdin Akhmatdinovich, b. 25.06.1925

Khatmullin Agzam Khatmullinovich, b. 25.12.1925

Khatmullin Angam Khatmullinovich, b. 05.01.1922

Khatmullin Karim Khatmullovich, b. 03.01.1926

Khatmullin Rafik Khatmullovich, b. 21.05.1929

Khatmullin Sufiyan Khatmullovich, b. 05.01.1925

Khatmullin Tagir Khatmullinovich, b. 20.02.1926

Khatmullin Vazetdin Rakhmatullovich, b. 22.02.1924

Khatmullina Mukhlisa Khamidovna, b. 01.07.1919

Khatuntsev Fedor Nikitovich, b. 05.03.1925

Khatymtayeva Roza Valentinovna, b. 07.05.1916

Khatypov Agiyan Marvanovich, b. 15.07.1923

Khatypov Minnegazy Fatykhovich, b. 19.10.1927

Khaushkina Klavdia Aleksandrovna, b. 03.03.1920

Khayerlanamov Mkhamatnur Makhmutyanovich, b. 24.01.1924

Khayertdinov Khusnutdin Farrakhovich, b. 27.08.1925

Khayertdinov Minekhan Giniyatovich, b. 01.06.1927

Khayetsky Mikhail Trofimovich, b. 07.11.1925

Khayev Nikola Aleksandrovich, b. 25.05.1926

Khazbulatov Gabdulkha Sharifulovich, b. 06.12.1923

Khazbulatova Maryam Fazrakhmanovna, b. 27.09.1919

Khazeyev Burkhan Khazeyevich, b. 17.10.1924

Khazeyev Magfuryan Minnikhazievich, b. 28.02.1917

Khazeyev Makhmut Saneyevich, b. 09.06.1924

Khazeyev Mukharam Murmukhametovich, b. 05.06.1924

Khazeyev Rais Fazlyakhmetovich, b. 01.01.1924

Khazeyev Rais Saitovich, b. 15.03.1927

Khazheyev Shavkat Nurmukhametovich, b. 05.01.1924

Khazhiev Arat Agzamovich, b. 05.10.1927

Khazhiev Ishtimer Khazhievich, b. 24.12.1925

Khazhiev Khalil Kabirovich, b. 24.11.1935

Khazhiev Mavlitba Kinyabayevich, b. 12.12.1918

Khazhiev Sagit Khazhievich, b. 01.01.1926

Khaziakhmatov Minifatykh Khaziakhmetovich, b. 11.10.1924

Khaziakhmedov Temirgazim, b. 27.09.1926

Khaziakhmetov Akhmetsafa Khazigaleyevich, b. 10.03.1917

Khaziakhmetov Akhmetzaky Khabibrasulovich, b. 18.04.1924

Khaziakhmetov Galiakhmet Shayakhmetovich, b. 25.09.1920

Khaziakhmetov Gilman Sulemanovich, b. 01.07.1924

Khaziakhmetov Gindulla Khaziakhmetovich, b. 01.11.1921

Khaziakhmetov Iltuzur Nuriakhmetovich, b. 08.12.1928

Khaziakhmetov Kharis Sagdullovich, b. 18.05.1925

Khaziakhmetov Mirat Gatovich, b. 02.07.1924

Khaziev Agzam Gatinovich, b. 22.04.1923

Khaziev Akhun Shamsiakhmetovich, b. 15.08.1921

Khaziev Fazelgayan Zakievich, b. 12.07.1926

Khaziev Gali Valievich, b. 31.07.1934

Khaziev Galimzyan Nurievich, b. 15.05.1919

Khaziev Garabi Nabiulovich, b. 18.03.1924

Khaziev Ilyas Garipovich, b. 07.02.1927

Khaziev Kazikhan Usmanovich, b. 01.08.1923

Khaziev Mirgaziyan Kutluyevich, b. 10.03.1913

Khaziev Mirzakhmet Khazievich, b. 10.02.1926

Khaziev Mukhamet Aziakhmetovich, b. 26.07.1926

Khaziev Mukhametgara Khazievich, b. 01.07.1922

Khaziev Mullayan Kurbanovich, b. 18.11.1926

Khaziev Nurfaiz Latypovich, b. 15.10.1927

Khaziev Ra Khafizovich, b. 13.10.1921

Khaziev Shamulla Shayakhmetovich, b. 09.12.1921

Khaziev Sharifyan Sabiryanovich, b. 01.09.1926

Khaziev Sultanbak Khazievich, b. 20.02.1926

Khaziev Valiyan Nasibullovich, b. 05.01.1923

Khaziev Yaguda Magadievich, b. 16.03.1920

Khazieva Ligia Gavrilovna, b. 27.04.1929

Khazigaleyev Mazgar Mukhametgaleyevich, b. 20.09.1924

Khazimardanov Khafiz Shagatdarovich, b. 25.08.1926

Khazimov Mullayan Khafizovich, b. 01.05.1919

Khazimullin Kavi Khazimullovich, b. 10.06.1926

Khazipov Gaziz Zyalilovich, b. 17.09.1923

Khazipov Gusman Mansurovich, b. 20.09.1923

Khazipov Zakir, b. 15.08.1922

Khazipov Zaky Khazipovich, b. 12.10.1923

Khazov Ivan Ilyich, b. 15.12.1923

Khazov Yakov Markovich, b. 08.11.1918

Kheruvimov Fedor Yermolayevich, b. 01.06.1926

Khibatullin Abdulla Nigamatovich, b. 24.12.1927

Khibatullin Kamil Akhmetovich, b. 23.01.1926

Khifullin Anvar Khifullovich, b. 27.11.1919

Khilyazov Khayerlanam Kamaltdinovich, b. 15.09.1924

Khimmatov Gaftaram Khubbuzhinovich, b. 15.03.1924

Khisametdinov Chingizkhan Khisametdinovich, b. 18.01.1927

Khisametdinov Mavlet Shayakhmetovich, b. 01.07.1924

Khisametdinov Safa Magafurovich, b. 01.07.1922

Khisametdinov Shamil Shakhetdinovich, b. 10.04.1919

Khisamiev Anvar Sarvartdinovich, b. 15.05.1925

Khisamitdinov Nuguman Timergalievich, b. 05.09.1927

Khisamov Akhtyam Imayevich, b. 20.11.1926

Khisamov Akhtyam Minnekhanovich, b. 16.12.1926

Khisamov Farakh Salakhovich, b. 04.04.1917

Khisamov Fazi Kamaletdinovich, b. 30.08.1916

Khisamov Khanif Sarvayevich, b. 05.10.1924

Khisamov Lukman Ibragimovich, b. 10.10.1925

Khisamov Minigali Zalyaievich, b. 20.04.1922

Khisamov Minyazetdin Abzaletdinovich, b. 01.07.1914

Khisamov Nurikhan Zarayevich, b. 25.11.1924

Khisamov Timerkhan Khisamovich, b. 11.02.1925

Khisamutdinov Asgat Shakirovich, b. 04.03.1931

Khisamutdinov Bayan Akhkyamovich, b. 10.06.1924

Khisamutdinov Gabidulla Sharifullovich, b. 10.10.1925

Khisamutdinov Ganitdin Gilyazitdinovich, b. 15.01.1915

Khisamutdinov Minigazim Fakhretdinovich, b. 01.07.1923

Khisamutdinov Nuretdin Kashafutdinovich, b. 18.02.1920

Khisamutdinov Sayakh Khisamutdinovich, b. 18.03.1927

Khisamutdinov Timerkhan Mukhametvaleyevich, b. 21.05.1925

Khisamutdinova Mavlikha Sultanovna, b. 01.03.1923

Khisayev Arslangale Fazlutdinovich, b. 01.07.1921

Khisayev Badegetdin Razetdinovich, b. 01.07.1925

Khisayev Kamil Nurislamovich, b. 04.08.1926

Khisayev Khakim Gayazovich, b. 01.07.1924

Khismatov Adgam Saitovich, b. 15.05.1919

Khismatov Aftakh Muftakhutdinovich, b. 05.11.1911

Khismatov Akhnaf Mufteyevich, b. 20.10.1918

Khismatov Khamza Khismatovich, b. 15.04.1926

Khismatov Madkhat Khismatovich, b. 21.02.1921

Khismatullin Abdulla Nabievich, b. 15.02.1926

Khismatullin Adigam Abdrakhmanovich, b. 13.08.1924

Khismatullin Akhmet Zakirovich, b. 15.09.1926

Khismatullin Badavlet Yakshibayevich, b. 18.03.1924

Khismatullin Faik Ilyasovich, b. 22.11.1926

Khismatullin Fanil Ishmukhametovich, b. 20.01.1934

Khismatullin Farit Valeyevich, b. 05.06.1924

Khismatullin Gafiyat Khismatullinovich, b. 01.07.1923

Khismatullin Ganislam Islamovich, b. 02.10.1923

Khismatullin Idiyat Valiakhmetovich, b. 12.08.1918

Khismatullin Khafulla Fatkhullovich, b. 29.08.1914

Khismatullin Khamidulla Khaliullovich, b. 12.09.1926

Khismatullin Khamit Fatkhullovich, b. 18.04.1924

Khismatullin Khasan Fazullovich, b. 22.07.1924

Khismatullin Khosnulla Zolmukhametovich, b. 01.01.1926

Khismatullin Madkhat Gatiyatovich, b. 05.06.1926

Khismatullin Minnigare Akhmetgareyevich, b. 09.06.1925

Khismatullin Mutygulla Giniyatullovich, b. 05.05.1918

Khismatullin Nazib Khamadiyarovich, b. 21.12.1927

Khismatullin Rakhmatulla Khusainovich, b. 14.05.1926

Khismatullin Sharkhimulla Gizatullinovich, b. 21.12.1925

Khismatullin Timerbulat Garifovich, b. 20.02.1917

Khismatullin Tuktargali Arslanshagievich, b. 28.02.1927

Khismatullin Zakir Fatkhullinovich, b. 06.05.1925

Khismatullina Fagima Sharifullovna, b. 17.07.1923

Khitrin Pavel Yakovlevich, b. 22.09.1920

Khitrina Klavdia Nikitichna, b. 11.06.1924

Khitrov Vladimir Aleksandrovich, b. 11.07.1925

Khizabtdinov Fagmetdin Nizametdinovich, b. 21.03.1922

Khizapov Khusain Khasanovich, b. 23.03.1926

Khizapov Talgat Kashapovich, b. 24.04.1925

Khizbullin Rasikh Galimyanovich, b. 17.04.1925

Khizbullin Vakhit Dusyevich, b. 15.07.1922

Khlebnikov Pavel Aleksandrovich, b. 10.09.1920

Khlebnikov Vasily Semenovich, b. 10.02.1922

Khleskin Aleksandr Nikolayevich, b. 20.03.1926

Khlestkina Maria Andreyevna, b. 25.05.1916

Khlestov Aleksandr Nikolayevich, b. 08.09.1923

Khlopotova Iraida Ivanovna, b. 20.12.1920

Khloptsov Mikhail Nikolayevich, b. 10.09.1922

Khlybov Georgy Fomich, b. 19.02.1926

Khlytchieva Anna Pavlovna, b. 04.01.1924

Khmara Aleksandr Alekseyevich, b. 29.08.1926

Khodasevich Semen Petrovich, b. 22.04.1918

Khodkina Maria Grigoryevna, b. 29.03.1923

Khodko Nikola Konstantinovich, b. 17.12.1926

Khodosov Ivan Grigoryevich, b. 26.07.1923

Khodunkova Anna Gerasimovna, b. 29.06.1923

Khodykina Tatyana Aleksandrovna, b. 28.08.1920

Khodyrev Konstantin Dmitrievich, b. 10.06.1921

Khokhlov Aleksandr Vasilyevich, b. 12.04.1927

Khokhlov Ivan Aleksandrovich, b. 05.04.1921

Khokhlov Ivan Nikolayevich, b. 29.08.1925

Khokhlov Vasily Yakovlevich, b. 07.06.1919

Khokhlova Nina Petrovna, b. 05.04.1923

Khokhryakov Nikola Aleksandrovich, b. 13.05.1926

Kholkina Yevdokia Matveyevna, b. 28.07.1924

Kholmogortsev Nikola Ivanovich, b. 15.08.1922

Kholod Pantele Andreyevich, b. 10.08.1924

Kholodnyak Pelogia Timofeyevna, b. 15.12.1924

Kholodova Anna Afanasyevna, b. 14.07.1922

Kholyavko Vasily Petrovich, b. 05.08.1918

Khomchenko Zoya Ivanovna, b. 16.12.1919

Khomenko Grigory Ivanovich, b. 23.01.1921

Khomenko Mikhail Nazarovich, b. 06.09.1919

Khomich Mikhail Vasilyevich, b. 01.10.1929

Khomsky Naum Zinovyevich, b. 15.07.1926

Khomutinnikov Pavel Alekseyevich, b. 27.07.1929

Khomutov Mikhail Stepanovich, b. 26.12.1926

Khomutova Yelena Aleksandrovna, b. 09.07.1922

Khoroshev Ilya Sergeyevich, b. 02.08.1921

Khoroshilov Aleksandr Nikolayevich, b. 22.06.1922

Khorunzhev Aleksandr Vasilyevich, b. 14.07.1925

Khosnullin Bary Nurievich, b. 15.09.1926

Khosnullin Gabdelkha Nurievich, b. 10.01.1913

Khotinskaya Khadia Mukhutdinovna, b. 29.04.1925

Khovako Ivan Mikhalovich, b. 28.08.1925

Khovansky Boris Petrovich, b. 28.11.1925

Khramilov Vladimir Alekseyevich, b. 07.11.1925

Khramov Boris Ivanovich, b. 10.06.1920

Khramov Dmitry Ivanovich, b. 26.05.1921

Khramov Ilya Semenovich, b. 20.07.1927

Khramov Ivan Andreyevich, b. 25.02.1918

Khramov Leonid Fedorovich, b. 05.07.1923

Khramov Mikhail Ivanovich, b. 17.04.1924

Khramov Mikhail Vasilyevich, b. 02.11.1924

Khramov Vasily Ivanovich, b. 01.07.1921

Khramtsov Georgy Mikhalovich, b. 05.01.1920

Khramtsov Nikola Filippovich, b. 18.12.1926

Khramtsov Nikola Stepanovich, b. 02.05.1912

Khramtsova Anfisa Timofeyevna, b. 25.12.1920

Khrebtova Nadezhda Zakharovna, b. 12.12.1925

Khrenov Ivan Ignatyevich, b. 25.08.1926

Khrenov Vasily Danilovich, b. 03.01.1927

Khristenko Pavel Spiridonovich, b. 15.06.1923

Khristoforova Aleksandra Nikiforovna, b. 14.04.1921

Khristoforova Tamara Dmitrievna, b. 19.06.1931

Khristolyubova Aleksandra Alekseyevna, b. 25.06.1923

Khristosenko Tatyana Yakovlevna, b. 22.12.1919

Khristus Semen Stepanovich, b. 23.05.1918

Khromov Aleksandr Stepanovich, b. 28.12.1926

Khromov Serge Ivanovich, b. 10.05.1925

Khromykh Vladimir Ilyich, b. 29.04.1926

Khromylev Fedor Fedorovich, b. 25.05.1917

Khryashchev Nikola Mikhalovich, b. 07.12.1924

Khryuchkina Aleksandra Fedorovna, b. 25.04.1922

Khubbetdinov Abdulla Abdrakhmanovich, b. 27.05.1924

Khubetdinov Mullagale Islamutdinovich, b. 03.09.1924

Khudaberdin Ansarulla Gindullovich, b. 22.11.1926

Khudaberdin Khabibulla Gindullovich, b. 02.01.1921

Khudaberdin Khakim Salimovich, b. 12.03.1927

Khudabirdin Tukhfatulla Kagarmanovich, b. 05.01.1916

Khudagulov Migran Uyeldanovich, b. 18.12.1926

Khudoshin Aleksandr Artemyevich, b. 12.05.1924

Khudyakov Aleksandr Dmitrievich, b. 08.06.1921

Khudyakov Boris Nikolayevich, b. 16.01.1925

Khudyakov Georgy Vasilyevich, b. 01.05.1923

Khudyakov Yefrem Alekseyevich, b. 07.03.1927

Khukhrikov Anatoly Ignatyevich, b. 08.06.1917

Khulko Natalya Andreyevna, b. 20.10.1924

Khuramshin Akhmedzia Kharisovich, b. 29.05.1923

Khuramshin Akhmet Farukshevich, b. 27.09.1924

Khuramshin Khabibulla Nurlygayanovich, b. 14.06.1919

Khuramshin Munir Abdulkhakovich, b. 15.01.1922

Khuramshin Shaikh Nasibullovich, b. 07.04.1919

Khurmatullin Mirzanur Khurmatullinovich, b. 15.05.1923

Khusainov Abdulkhak Kayumovich, b. 03.01.1922

Khusainov Abelkaram Minnegareyevich, b. 08.03.1925

Khusainov Abubakir Zakirovich, b. 01.07.1924

Khusainov Afzaletdin Khusnutdinovich, b. 25.05.1914

Khusainov Akhsan Khusainovich, b. 23.04.1926

Khusainov Anvar Khusnulinovich, b. 29.04.1917

Khusainov Anvar Sadreyevich, b. 01.09.1926

Khusainov Askhat Akhmetgareyevich, b. 11.04.1925

Khusainov Faat Amirovich, b. 27.10.1926

Khusainov Fazulla Khusainovich, b. 15.12.1914

Khusainov Gabdulkasim Abdullovich, b. 18.01.1925

Khusainov Gabdulkhamit Karimovich, b. 21.12.1926

Khusainov Gabdulvafi Gilimkhanovich, b. 15.07.1925

Khusainov Galimzyan Nagimzyanovich, b. 07.10.1918

Khusainov Galiyan Sagitovich, b. 08.03.1925

Khusainov Ganelyan Kharislamovich, b. 06.06.1925

Khusainov Gani Abdulvaleyevich, b. 20.09.1917

Khusainov Gilman Khusainovich, b. 10.06.1928

Khusainov Ishbuldy Galiakhmetovich, b. 18.11.1921

Khusainov Kamil Gaffanovich, b. 05.12.1924

Khusainov Kamil Zagidullovich, b. 29.12.1926

Khusainov Karim Khasanovich, b. 06.06.1918

Khusainov Khady Salmanovich, b. 26.01.1926

Khusainov Khalit Sultanovich, b. 12.03.1926

Khusainov Khanif Khusainovich, b. 15.05.1911

Khusainov Khusnulla Khusainovich, b. 03.08.1919

Khusainov Malikh Mustafinovich, b. 25.04.1922

Khusainov Medykhat Khusainovich, b. 01.03.1925

Khusainov Miniakhmet Lutfurakhmanovich, b. 22.05.1926

Khusainov Minigali Firgalievich, b. 01.07.1926

Khusainov Minislam Mansurovich, b. 25.02.1920

Khusainov Minulla Giniyatovich, b. 08.02.1926

Khusainov Nabiulla Gataullovich, b. 30.06.1914

Khusainov Nuri Salakhovich, b. 07.05.1927

Khusainov Ramazan Khusainovich, b. 20.04.1925

Khusainov Ravil Shakhrazievich, b. 10.02.1921

Khusainov Sabirzyan Mukhutdinovich, b. 16.07.1926

Khusainov Safuan Gaffanovich, b. 07.07.1927

Khusainov Salikh Giniyatullovich, b. 25.12.1925

Khusainov Shamil Rakhimzyanovich, b. 19.01.1925

Khusainov Shamsutdin Khusnitdinovich, b. 17.03.1926

Khusainov Shamulla Giniyatovich, b. 05.02.1926

Khusainov Sharaf Zanagutdinovich, b. 05.11.1915

Khusainov Yavdat Arslangaleyevich, b. 15.01.1926

Khusainov Zakir Khadeyevich, b. 23.12.1919

Khusainov Zufar Timerbayevich, b. 12.03.1922

Khusainova Fanuzya Gizievna, b. 15.02.1925

Khusainova Nuria Sharipovna, b. 20.04.1925

Khusamutdinov Abdelmazit Gabdrakhimovich, b. 19.03.1926

Khusayenov Akhmatzia Khusayenovich, b. 03.02.1918

Khusayenov Khalil Valeyevich, b. 15.03.1924

Khusayenov Rasul Khusayenovich, b. 10.03.1926

Khushchamov Sabur Barievich, b. 15.01.1924

Khusnatdinov Akhat Insofatdinovich, b. 10.04.1925

Khusnetdinov Gilyazetdin Gazetdinovich, b. 13.08.1922

Khusnetdinov Mirgalim Khusnetdinovich, b. 01.07.1925

Khusniyarov Gumer Salimgareyevich, b. 01.12.1927

Khusnullin Ibatulla Lutfullovich, b. 18.02.1918

Khusnullin Khamza Khusnullinovich, b. 05.01.1922

Khusnullin Khatib Khusnullovich, b. 31.03.1911

Khusnullin Nasyp Fasakhovich, b. 03.09.1927

Khusnullin Suleman Sunagatullich, b. 05.09.1924

Khusnuriyalov Mukhametgata Abulgatovich, b. 14.01.1912

Khusnurizalov Khasan Rakhimovich, b. 25.08.1922

Khusnurzyanov Gabbas Khabirzyanovich, b. 08.05.1925

Khusnutdinov Abdrakhman Sharafutdinovich, b. 01.07.1908

Khusnutdinov Akhnaf Galimyanovich, b. 28.04.1925

Khusnutdinov Aleksandr Gabdraufovich, b. 11.01.1922

Khusnutdinov Bayazit Sadretdinovich, b. 05.05.1918

Khusnutdinov Gafur Ganetdinovich, b. 10.03.1927

Khusnutdinov Gafur Garifovich, b. 20.02.1925

Khusnutdinov Ganitdin Akmaletdinovich, b. 10.03.1918

Khusnutdinov Kamil Nazmutdinovich, b. 15.03.1927

Khusnutdinov Makhmut Ziatdinovich, b. 11.06.1924

Khusnutdinov Masnavi Sadrtdinovich, b. 15.01.1924

Khusnutdinov Minigali Minislamovich, b. 01.09.1922

Khusnutdinov Mudaris Yamaltdinovich, b. 18.09.1925

Khusnutdinov Mukhamatagzam Khusnutdinovich, b. 10.07.1913

Khusnutdinov Munir Nurutdinovich, b. 12.07.1926

Khusnutdinov Muniryan Sirayevich, b. 12.02.1925

Khusnutdinov Nuritdin Akhmadullovich, b. 01.07.1918

Khusnutdinov Rafil Mukhametdinovich, b. 18.03.1927

Khusnutdinov Ramazan Ganetdinovich, b. 10.04.1926

Khusnutdinov Rayan Ziyazetdinovich, b. 23.03.1925

Khusnutdinov Razak Khisamovich, b. 06.12.1927

Khusnutdinov Shamil Rakhmeyevich, b. 24.08.1925

Khusnutdinov Talgat Gizetdinovich, b. 15.10.1926

Khusnutdinov Ziazetdin Muftakhovich, b. 08.02.1915

Khusnutdinova Kamilya Sharifullinovna, b. 02.01.1923

Khusnutdinova Zifa Gilmutdinovna, b. 01.05.1922

Khutorno Andre Yefremovich, b. 07.02.1924

Khutorny Yefrem Mikhalovich, b. 10.03.1922

Khuzagaliev Rashit Valiakhmetovich, b. 25.05.1926

Khuzhiakhmetov Akhunyan Minnikhanovich, b. 17.07.1918

Khuzhin Anvar Khuzhakhmetovich, b. 25.06.1925

Khuzhin Ayetba Kunakbayevich, b. 08.02.1927

Khuzhin Bary Mukhametdinovich, b. 15.10.1924

Khuzhin Gizitdin Khuzhayevich, b. 18.10.1923

Khuzhin Ramil Shakirovich, b. 11.04.1925

Khuziakhmetov Galiakhmat Minniakhmetovich, b. 21.05.1923

Khuziev Kavy Khuzievich, b. 10.03.1925

Khuziev Miniakhmat Khuzievich, b. 11.02.1925

Khuziev Valiakhmet Fazliakhmetovich, b. 02.07.1924

Khuziev Zatun Kharisovich, b. 05.07.1926

Khuzin Abdulla Ayupovich, b. 01.07.1921

Khuzin Galy Khakimovich, b. 07.02.1925

Khuzin Kasim Khakimovich, b. 17.08.1926

Khuzin Kiyamutdin Shiriyazdanovich, b. 07.11.1926

Khuzin Kutdus Zakievich, b. 11.10.1926

Khuzin Malikh Khuzinovich, b. 27.05.1925

Khuzin Masabikh Mullayanovich, b. 16.01.1924

Khuzin Miniakhmet Khuziakhmetovich, b. 14.04.1927

Khuzin Nurmukhamet Akhmetkhuzinovich, b. 01.01.1913

Khuzin Shamukhamet Mullakhmetovich, b. 02.04.1926

Khuzina Rasima Minnikhuzievna, b. 20.07.1923

Khuziyakhmetov Nuriyakhmat Khuziyakhmetovich, b. 06.07.1924

Khuzyagaliev Mukhamatkanif Minyazetdinovich, b. 10.03.1921

Veteran Search

Example: Akhiyarov Kasim Akhiyarovich