Veterans Lists

Lists were prepared in the beginning of 2005.

Russian Federation Overseas

Central Russia Far East Northwest Siberia South Urals the Povolzhye

Badayev Mavlet Missirbievich, b. 01.07.1918

Bakalyuk Anatoly Yakovlevich, b. 25.08.1923

Batkhieva Zalban Murtsalievna, b. 01.07.1919

Bazgiev Abu-Muslim Shovkhalovich, b. 01.07.1920

Bekbotov Maksharip Zamovich, b. 01.07.1914

Bekbuzarov Tagir Murtsalievich, b. 15.07.1928

Bekov Bisultan Inerkievich, b. 01.07.1915

Bogatyrev Akhmet Karikhanovich, b. 01.07.1925

Bogatyrev Andre Murtazovich, b. 01.07.1910

Bogatyrev Sultan Ibragimovich, b. 01.07.1914

Bogatyrev Umar Zaamievich, b. 20.03.1913

Brazhnenko Vasily Nikolayevich, b. 31.01.1921

Bulguchev Dzhabrail Gazimovich, b. 01.01.1920

Bulguchev Sultan Khadzhibikarovich, b. 01.07.1924

Burov Stepan Dmitrievich, b. 23.02.1921

Chakhkiev Beslan Beksultanovich, b. 01.07.1922

Veteran Search

Example: Aushev Ibragim Musievich