Veterans Lists

Lists were prepared in the beginning of 2005.

Russian Federation Overseas

Central Russia Far East Northwest Siberia South Urals the Povolzhye

Chimurziev Musa Yunusovich, b. 01.07.1922

Dolgiev Khazhmurad Gushkovich, b. 20.01.1925

Estoyev Alaudin Ortskhoyevich, b. 30.03.1917

Gabisov Bisultan Gabisovich, b. 01.05.1919

Gadaborshev Abukar Esultanovich, b. 01.07.1903

Gadaborsheva Khava Khamzatovna, b. 01.06.1928

Gagarina Yevdokia Alekseyevna, b. 01.07.1923

Galayev Garakh Ulanovich, b. 01.07.1921

Gapotchenko Nadezhda Mikhalovna, b. 24.10.1919

Gatukiev Nikola Dmitrievich, b. 01.07.1923

Gorbakov Ibragim, b. 01.07.1911

Veteran Search

Example: Lyanov Khadzhibikar Khamurzievich