Veterans Lists

Lists were prepared in the beginning of 2005.

Russian Federation Overseas

Central Russia Far East Northwest Siberia South Urals the Povolzhye

Gostimirova Tamara Viktorovna, b. 26.05.1924

Gurazhev Khadris Bibotovich, b. 01.07.1917

Ibragimov Aleksandr Zakharovich, b. 15.03.1923

Imagozheva Marem Maiseyevna, b. 01.07.1898

Kamurzoyev Salman Suslambekovich, b. 01.07.1920

Karastelev Dmitry Mikhalovich, b. 10.11.1924

Kartoyev Mikhti Chabievich, b. 01.07.1916

Kartoyev Zelimkhan Zaurbekovich, b. 01.07.1918

Katsiev Khalit Isievich, b. 01.07.1919

Katunadze Seful, b. 01.07.1925

Keligov Bamat Munievich, b. 15.05.1921

Khalguyev Zhamaldin Kirilovich, b. 01.07.1919

Khamatkhanov Dautgire Utsievich, b. 20.10.1914

Khamkhoyev Khusen Musievich, b. 01.07.1916

Khashiev Osman Khizirovich, b. 01.07.1925

Khashtyrova Fadiman Khakyashevna, b. 01.07.1899

Khuchbarov Akhmet Museyevich, b. 09.03.1923

Khuchbarov Saad Inalovich, b. 01.07.1920

Veteran Search

Example: Gabisov Bisultan Gabisovich