Veterans Lists

Lists were prepared in the beginning of 2005.

Russian Federation Overseas

Central Russia Far East Northwest Siberia South Urals the Povolzhye

Alphabetic List:

A B C D E F G I K L M N O P R S T U V Y Z
A

Akentyev Serge Grigoryevich, b. 16.07.1911

Akhadayev Dugar Batkhayevich, b. 10.12.1924

Akhanayev Tsyrempil Erdynievich, b. 20.02.1925

Akhukhayev Ludyp Dasheyevich, b. 20.12.1925

Akhulayev Nikola Aleksandrovich, b. 15.12.1918

Akinfeyev Sadofe Sergeyevich, b. 02.11.1925

Akinfiev Perfil Terentyevich, b. 10.04.1913

Aksenov Anatoly Vasilyevich, b. 15.03.1923

Aksenov Pavel Ivanovich, b. 04.03.1924

Aktinov Zhamso Lopsonovich, b. 01.01.1925

Akulov Georgy Ivanovich, b. 07.05.1921

Albitov Pavel Nikolayevich, b. 20.06.1920

Aleksandrov Alekse Ivanovich, b. 15.03.1923

Aleksandrov Mikhail Fedorovich, b. 20.01.1920

Aleksandrov Mikhail Konstantinovich, b. 20.05.1923

Alekseyev Anton Semenovich, b. 22.11.1923

Alekseyev Bator Vasilyevich, b. 15.01.1921

Alekseyev Boris Innokentyevich, b. 12.12.1925

Alekseyev Grigory Timofeyevich, b. 07.11.1919

Alekseyev Grigory Yevseyevich, b. 06.09.1925

Alekseyev Ivan Ivanovich, b. 15.03.1913

Alekseyev Ivan Nikandrovich, b. 15.06.1924

Alekseyev Kalistrat Agafonovich, b. 26.12.1923

Alekseyev Karl Iosifovich, b. 27.08.1933

Alekseyev Leonty Merkuryevich, b. 15.03.1926

Alekseyev Markel Yelupovich, b. 09.01.1926

Alekseyev Mikhail Fadeyevich, b. 16.11.1924

Alekseyev Nikola Nikolayevich, b. 06.05.1925

Alekseyev Pavel Semenovich, b. 29.07.1923

Alekseyev Savely Aleksandrovich, b. 10.01.1920

Alekseyev Yereme Ivanovich, b. 10.04.1922

Alekseyeva Anna Savelyevna, b. 01.01.1913

Alekseyeva Maria Ivanovna, b. 03.08.1920

Alekseyeva Raisa Sergeyevna, b. 12.11.1926

Alemasov Ivan Innokentyevich, b. 12.09.1926

Alkhunsayeva Dora Yegorovna, b. 23.12.1920

Alkov Konstantin Petrovich, b. 01.07.1913

Alsagayev Aleksandr Dadeyevich, b. 25.06.1927

Veteran Search

Example: Yadrikhinsky Ivan Nikolayevich