Veterans Lists

Lists were prepared in the beginning of 2005.

Russian Federation Overseas

Central Russia Far East Northwest Siberia South Urals the Povolzhye

Alphabetic List:

A B C D E F G I K L M N O P R S T U V Y Z
G

Gazeyeva Aklima Bazgutdinovna, b. 11.02.1924

Gazizov Gumer Gilmanovich, b. 25.08.1926

Gebenov Khyzyr Kambotovich, b. 04.01.1922

Gebenov Tokhtar Dautovich, b. 10.07.1924

Gedegusheva Zarema Karabekovna, b. 21.09.1917

Gedigushev Asker Bzhikhalovich, b. 05.04.1915

Gemsakurov Khanafi Yusufovich, b. 10.03.1922

Gerasev Vasily Vlasovich, b. 22.10.1923

Gerasimchuk Ivan Iosifovich, b. 20.06.1921

Gerasimenko Petr Savelyevich, b. 18.07.1926

Gerbekov Khamid Unukhovich, b. 01.07.1922

Gerelesov Daniil Iosifovich, b. 27.01.1917

Gerya Dmitry Ignatyevich, b. 08.10.1920

Gibadulin Rauf Givadulinovich, b. 01.07.1922

Glazunov Nikola Vasilyevich, b. 12.11.1922

Glebova Darya Semenovna, b. 01.01.1919

Glushenya Vladimir Mikhalovich, b. 01.07.1924

Veteran Search

Example: Rekvava Shamil Platonovich