Veterans Lists

Lists were prepared in the beginning of 2005.

Russian Federation Overseas

Central Russia Far East Northwest Siberia South Urals the Povolzhye

A

Azanov Zakhar Khakimchanovich, b. 27.12.1919

Azaretov Alekse Sergeyevich, b. 18.03.1918

Azarov Nikola Alekseyevich, b. 10.05.1927

Azarov Nikola Andreyevich, b. 16.08.1923

Azarov Vladimir Savelyevich, b. 15.10.1925

Azbukin Vladimir Aleksandrovich, b. 07.02.1923

Azenberg Aleksandr Isaakovich, b. 27.07.1928

Azenkop Samuil Meyerovich, b. 18.10.1923

Azevich Fedor Ignatyevich, b. 21.12.1924

Azhermachev Aleksandr Vasilyevich, b. 08.02.1922

Azhiba Samson Shirifovich, b. 05.06.1925

Azhinenko Boris Mikhalovich, b. 02.09.1926

Azhinov Ivan Fedorovich, b. 01.07.1917

Azhinov Mikhail Filippovich, b. 11.09.1926

Azhinov Nikola Aleksandrovich, b. 09.01.1926

Azhinova Maria Yefimovna, b. 13.04.1923

Azhnakin Timofe Trofimovich, b. 20.08.1925

Azhogin Serge Petrovich, b. 09.10.1918

Azhogina Maria Gavrilovna, b. 01.03.1922

Azikov Kim Vladimirovich, b. 20.12.1921

Azizbekov Vartan Matveyevich, b. 18.09.1921

Aznauryan Valentina Ivanovna, b. 10.10.1915

Veteran Search

Example: Litvinov Filipp Vasilyevich