Veterans Lists

Lists were prepared in the beginning of 2005.

Russian Federation Overseas

Central Russia Far East Northwest Siberia South Urals the Povolzhye

Alphabetic List:

A B C D E F G I K L M N O P R S T U V Y Z
Nab-Nec Neg-Nik Nis-Nut
N

Nisanov Simkho Yashayevich, b. 29.01.1923

Nisanova Bella Ilyinichna, b. 27.11.1928

Nisredov Buta Nisredovich, b. 01.07.1923

Nisuyev Mikhail Ignatyevich, b. 10.09.1927

Nisuyev Nikola Ignatyevich, b. 06.09.1923

Niyazov Ibragim Mekheralievich, b. 01.07.1925

Noskova Yevdokia Tikhonovna, b. 03.08.1912

Nosova Anna Grigoryevna, b. 08.09.1923

Novakovskaya Tamara Vladimirovna, b. 05.08.1911

Novikov Anatoly Sergeyevich, b. 21.01.1924

Novikov Nikola Fedorovich, b. 15.03.1923

Novruzbekov Amanat Novruzbekovich, b. 01.05.1923

Novruzov Abilfas Abdullayevich, b. 03.01.1926

Nugumanov Agiyat Makhmutovich, b. 03.03.1926

Nukhkadiev Abdusalam Amarovich, b. 01.07.1926

Nurakhmedov Atlukhan Letifovich, b. 01.07.1918

Nuraliev Shamsudin, b. 19.06.1922

Nurayev Israpil Nurmagomedovich, b. 28.12.1921

Nurbagandov Ali Magomedovich, b. 25.10.1924

Nurbagandov Magomed, b. 01.07.1916

Nurbagandov Musa, b. 15.03.1916

Nuriev Khanapi Zanutdinovich, b. 10.01.1923

Nurmagomedov Akhmed, b. 01.07.1918

Nurmagomedov Ali Sultakhanovich, b. 07.08.1933

Nurmagomedov Dibirgadzhi Nurmagomedovich, b. 21.06.1921

Nurmagomedov Gadzhi Nurmagomedovich, b. 15.09.1934

Nurmagomedov Gadzhi Nurmagomedovich, b. 01.07.1917

Nurmagomedov Gadzhiyav Nurmagomedovich, b. 16.07.1924

Nurmagomedov Kuramagomed, b. 01.07.1922

Nurmagomedov Magoma, b. 01.07.1914

Nurmagomedov Nasrudin, b. 01.07.1918

Nurmagomedov Patakh Gadzhievich, b. 01.07.1920

Nurmagomedov Shakhrulabazan Adayevich, b. 01.07.1920

Nurov Magomed, b. 13.02.1913

Nurov Magomed Isayevich, b. 01.07.1922

Nurov Uruzhmagomed, b. 01.01.1912

Nurulgudayev Nurudin Magomedovich, b. 01.07.1920

Nurullayev Baram Nurullayevich, b. 01.07.1920

Nurulvarayev Magomed Gadzhievich, b. 10.07.1922

Nurutdinov Shamsul, b. 09.01.1923

Nutsalkhanov Batir, b. 15.05.1920

Nutsalkhanov Khasan Chanakayevich, b. 05.01.1920

Nutsalkhanov Temirkhan Nasibovich, b. 01.07.1925

Nutsalkhanov Ziyautdin, b. 20.03.1920

Veteran Search

Example: Usova Maria Alekseyevna